Stopp i tilflytting av fripoliser fra 1. juni

Myndighetene har varslet innføring av nye og strengere regler for forvaltning av fripoliser fra 2013. Dette medfører at de nye reglene gjør eksisterende fripoliser mindre lønnsomme. Det gjelder både for kunder og livsforsikringsselskaper.

Som følge av disse endringene har SpareBank 1 Livsforsikring besluttet å stoppe tilflytting av fripoliser fra andre livselskap fra 1. juni 2012. 

En fripolise er en oppspart pensjon fra en ytelsespensjonsavtale fra en arbeidsgiver man har sluttet hos, og denne fripolisen inneholder også rett til utbetaling hvis man blir ufør. Fripolise må ikke forveksles med pensjonskapitalbevis som man får hvis avslutter et arbeidsforhold hos en bedrift med innskuddsbasert pensjonsordning.

Pensjonskapitalbevis kan flyttes som før fra selskap til selskap.

Øvrige livsforsikringsselskaper har også varslet stopp i tilflytting. Flyttefullmakter som er undertegnet innen denne datoen vil bli flyttet som avtalt.

Myndighetene har foreslått mulighet for omdanning av fripoliser med garanti til fripoliser med investeringsvalg. Enkelt sagt betyr det at kunden selv får mulighet til å bestemme hvordan midlene i fripolisen skal forvaltes, etter samme modell som dagens innskuddspensjon.

Dette vil kreve vesentlig lavere kapitalbehov og større fleksibilitet for kundene.

SpareBank 1 Livsforsikring  arbeider med regelverksendringer tett og vil gi nærmere informasjon når regelverket er klart. Det forventes at de nye reglene er klare og vil trå i kraft 01.01.2013.