TØH får doktorgradsstudier – veien til handelshøyskole er åpnet!

Tirsdag 12 juni ble det klart at Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH) får godkjennelse fra NOKUT for å opprette doktorgradsstudier. Dermed er veien åpen for handelshøyskole i Trondheim til glede for skolen selv og for regionens næringsliv.

Bildet (f.v.): Dekan Espen Gressetvold, professor Inger Johanne Pettersen, rektor Hist Trond M Andersen og banksjef Bertil Halsen.

I den sakkyndige begrunnelsen sier det at vurderingen er at: “Det finnes ikke mange andre læresteder i Norden som kan vise til samme nivå både når det gjelder størrelse på fagmiljø og nivå på forskningen. Vi mener derfor at det er redegjort for at HiST ved TØH befinner seg på et høyt nordisk og dermed også internasjonalt nivå innen fagområdet økonomistyring.”

Sammen med gode venner ble anledningen markert på TØH, og samtidig ble mulighetene dette betyr for regionens næringsliv både for tilgang til doktorgrads stipendiater og deltakelse i NæringsPhD belyst. Bertil Halsen, som også sitter i avdelingsstyret ved TØH, påpekte hvor viktig det er for SpareBank 1 SMN at denne muligheten nå finnes her i vår egen region.