Boligsparing

Boligsparing, formue og unge – hvilke ting bør du tenke på?

Det er nå gjort endring slik at kapitalinntekter fra boligsparing ikke lenger skal med i inntektsgrunnlag ved beregning av stipend i Statens Lånekasse. Dette gjør at de studentene som har inntekter nær grensen på 145.400 for 2012 ikke trenger å bekymre seg for at renter fra BSU skal medføre reduksjon i stipendet. Endringen ble gjort bare en dag etter at søkelys ble rettet på det uheldige i ordningen fra banker og studentorganisasjoner.

De siste månedene har det også vært generelt mye fokus på boligsparing og unge. Spesielt har det blitt trukket frem hvilke ansvar foreldrene bør ta i forhold til å starte sparing i barnets navn tidlig. Sparing i barnets navn har noen viktige begrensninger du bør ta hensyn til. For det første er faktisk sparing gjort i barnets navn låst når beløpet overstiger 75.000 kroner. Da er det overformynderiet som normalt trer inn og skal samtykke til disposisjoner. Det betyr at penger som er overført i en av barnas navn ikke lenger er tilgjengelig til disposisjon i familieøkonomien. Et annet forhold er at det er maksimalbegrensning for formue dersom de unge skal få maksimalt stipend i Statens Lånekasse. Har du høyere formue enn 330.789 vil dette medføre reduksjon i stipendet. Når man tar avgjørelser knyttet til overføring av arv til unge som er/skal bli studenter er dette altså noe man bør ta med i vurderingen.

SpareBank 1 SMN har landets høyeste rente på BSU det første året du sparer. Dette gjør vi som en ekstra starthjelp for å få flest mulig av de som ikke har BSU fra før i gang med sparingen. Ordningen med BSU er så god at man da faktisk får nær 30% avkastning det første året i form av skattefradrag og renter. Konto kan alle mellom 18 og 34 år opprette selv på nett.

For de fleste av oss er det også viktig å tenke på en annen ting. Det viktigste vi gjør i forhold til å hjelpe unge inn i boligmarkedet er faktisk å satse på familiens økonomi, og ikke de beløpene man setter av til sparing. Med satsing på egen økonomi og økning av eget økonomisk handlingsrom kan foreldrene også i fremtiden bistå unge inn i boligmarkedet ved behov.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.