En flåsete betraktning om flått, huggorm, solkrem og pensjon

I de søte sommerdager koser media seg med å reprodusere fjorårets informative sjokknyheter. Vi må passe oss for flåtten – den er livsfarlig! Vi må huske å smøre oss med solkrem – du kan bli grillet! Mordersneglen uteblir – men i kulissene truer andre monstersnegler! Og midt opp i alle disse oppblåste kuriositetene skrives det en del om pensjon.

Hvilket av disse scenarioene tror du vil inntreffe i løpet av ditt liv:

  1. Du får en mordersnegle i hagen, og denne dreper alt den kommer over inklusive katt og hund
  2. Du blir spist opp av flått, huggorm, mygg, panserrotter eller andre minibeist
  3. Du går av med pensjon

Den observante leser vil allerede på dette tidspunkt se at en innledende hentydning foreligger. Midt opp i alle agurknyheter har media en reell opplysningssak, nemlig pensjon.

Hva vet du om din pensjon? Dersom du er lik gjennomsnittet vil svaret være ”lite”. Du har noe gjennom jobben sier du? Ja hva har du gjennom jobben? Og noe fra folketrygden? Hva var nå det igjen? Det ordner seg sikkert… Vil det ordne seg?

Pensjonsøkonom Kristin Myrmo i SpareBank 1 Alliansen spissformulerer sitt budskap i en artikkel i Dagens Næringsliv ved å si at ”fremtidens pensjonister må belage seg på å pleie seg selv hjemme i sin egen bolig”. At antallet over 67 år vil doble seg i løpet av en generasjon blir en tung bør å bære for fremtidens unge, som tross alt skal ”betale for gildet”. Dette fordi antall mennesker i yrkesaktiv alder ikke har samme utvikling.

Noe har allerede skjedd. Den siste pensjonsreformen flytter risiko til deg, dersom du jobber i privat sektor. Obligatorisk tjenestepensjon innebærer at din arbeidsgivers ansvar strekker seg til å betale inn midler til din ”pensjonskonto” månedlig. Hva sluttsummen ender opp på er ikke arbeidsgivers ansvar, men ditt. Altså må du ta tak selv – alternativet er nemlig lite hyggelig.

Tabellen til høyre gjelder for deg med følgende:

  • Du jobber i privat sektor
  • Du har ikke avtalefestet pensjon (AFP) via din arbeidsgiver
  • Du har minimumsløsning for obligatorisk tjenestepensjon (OTP), nemlig 2 % sparing av årslønn
  • Du ønsker å gå av ved 62 år – førtidspensjon
  • Du får utbetalt i 15 år fram i tid.

La oss ta et eksempel.

Dersom du er 40 år og tjener 450 000 vil du få utbetalt 36 % av ditt lønnsnivå i pensjon, dersom du går av med pensjon ved 62 år. Altså 162 000 kroner i året. Dersom du venter til du blir 67 år vil du få ca 51 % – eller 229 500 kroner.

Og nå er det at en skarp penn vil spørre leseren: Hvor befinner tankene dine seg nå? Er det mordersneglens vanvittige giftslimkapasitet, flåttens evne til å gnafse kjøtt av uskyldige badeturister eller huggormens kyniske drapstaktikk som opptar ditt sinn?

(For den ikke- observante leser er undertegnedes hensikt at du skal tenke: ”Nei, jeg tenker på min pensjon”).

Det som er godt å vite er at relativt små grep kan endre pensjonen dramatisk. Et godt virkemiddel er å starte privat sparing. Denne vil ikke bli berørt av fremtidige reformer og er din og bare din uansett hva. En relativt beskjeden sparing over tid kan dra opp din pensjon til mer konforme nivåer. Dersom du som er 40 år ønsker å øke pensjonsytelsen til 60% ved 62 år trenger du ikke spare mer enn 3000 kr måneden (forutsatt 6% avkastning årlig). Dersom dette er urealistisk for din privatøkonomi kan du ved å utsette pensjonen til du blir 65 slippe unna med en månedlig sparing på 1500 kr.

Rådet blir da: Gå inn på pensjonskalkulatoren på smn.no. Legg inn dine opplysninger, lek deg med tallene og velg din prefererte pensjonsalder. Ring så din rådgiver og be om et møte. Pensjonsalderen nærmer seg, nemlig!