Ingen god ide med egenkapitalkrav bare for folk flest

Harald Magnus Andreassen fremmer tanken om å løse opp i kravet til 15 prosent egenkapital ved boligkjøp for unge som har spesielt høy inntekt. Jeg mener at det heller bør være en vurdering av kundens betjeningsvilje, betalingshistorikk og betjeningsevne som må avgjøre for alle unge boligkjøpere, og at hele egenkapitalkravet bør fjernes.

Tanken om at de med høyest inntekt skal slippe krav til egenkapital ved boligkjøp synes like logisk som politisk ukorrekt. Det er lett å se for seg en sammenheng mellom høyt inntektsnivå og evne til å tåle høyere gjeldsgrad og høyere belåning.

Utfordringen er at det ikke synes å være noen slik sammenheng når man går inn i bankens tapshistorikk.

Unge høytlønnede uten oppspart egenkapital har faktisk en signifikant høyere sannsynlighet for å havne i økonomiske problemer enn grupper med midlere og lav inntekt. Årsaken til dette kan ligge i at man som ung og høytlønnet ser flere muligheter enn begrensninger i økonomien, og at man derfor ikke legger planer for at noe skal gå galt. Vi ser også at det er en klar sammenheng mellom høy inntekt og høyt forbruk. Gjennomsnittsfamilien med gjennomsnittslønn synes bedre i stand til også å ta høyde for dårligere tider.

Dersom man har høy inntekt og ikke sparer noe så er dette heller et faresignal for en bank, enn noe som bør få banken til å strekke seg lenger! 

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.