Leie eller eie, det er spørsmålet!

Mange unge vurderer kjøp av bolig. Det viktigste for å avgjøre om boligkjøp er lurt er faktisk hvilke tidsperspektiv du har på investeringen. Dersom du er usikker på om studiene er de rette for deg, så vil kostnadene ved boligbytte sammen med risiko for å måtte selge på et ugunstig tidspunkt gjøre boligkjøp til et potensielt tapssluk.

Vi anbefaler ikke å kjøpe med mindre man har et langsiktig tidsperspektiv. Helst et perspektiv på mer enn 4 år.

En annen viktig faktor er å kjøpe noe man faktisk har lyst til å bli boende i en stund. Kjøp av en liten hybel gir mulighet for gevinst, men også stort verdifall hvis renten skulle øke. Slike små ettromsleiligheter er kanskje ikke det letteste stedet å etablere seg med samboer. Ender du med raskt å ombestemme deg, så vil byttekostnaden raskt overstige det du har spart i månedlige utgifter.

Dersom du har anledning til det så anbefaler vi å strekke seg for å kjøpe noe med utleiemulighet. Da har du et rom du selv kan ta i bruk dersom livssituasjonen skulle endre seg.

Banken har løsninger for hvordan familie kan hjelpe med å realisere boligkjøpet, og har også muligheten til å bistå med en vurdering av hvor langt du kan strekke deg i budrunden. Vi merker at de unge som tidlig kommer i dialog med banken stiller sterkere i budrundene, og at det selv i et vanskelig boligmarked finnes løsninger for de fleste med litt planlegging og tålmodighet.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.