“Salgsgaranti” – et salgstriks eller reell fordel?

I tråd med mine tidligere uttalelser om at jeg ønsker at folk i Trondheim skal oppfatte oss i EiendomsMegler1 som en gjeng med engasjerte fagmennesker, som faktisk bryr seg om bransjens renomé og rykte, føler jeg det er på tide å kommentere produktet ”salgsgaranti”.

Noen eiendomsmeglere bruker salgsgaranti som sitt viktigste argument for å bli valgt i kampen om oppdragene. De fleste som jobber i bransjen vet at dette ofte er mer en type salgsargumentasjon enn en reell fordel. Når man ønsker å bli foretrukket basert på at kunden skal kunne trekke seg fra sin del av avtalen, er det i utgangspunktet feil fokus ved inngangen av dette samarbeidet.

Det er noen sentrale spørsmål boligselgere bør stille seg, dersom megler ”selger” salgsgaranti:

1) Dersom boligsalget settes i gang, alle forberedelser gjøres, fotografering, takstmann, annonseproduksjon, flere typer korrekturer/kontroller, annonseringsfase gjennomføres, visning avholdes (gjerne flere ganger), og konklusjonen er at man ikke får solgt (markedet ikke vil by den prisen megler først ha anslått/selger forventet), så skal man som selger med salgsgaranti kunne trekke oppdraget kostnadsfritt og gå til annen megler. – Men vil boligsegleren gjøre dette i praksis? Vil selger velge å starte hele prosessen på nytt med det tidsforbruket/forsinkelsen og merarbeidet dette medfører?

Erfaring viser at svaret vanligvis er – nei. Selger hører trolig på meglers ”sunne fornuft”, og er villig til å prise ned til det markedet er villig til å gi. Slik får ”salgsgaranti-megleren” salget likevel registrert hos seg, og salgsgarantien har ikke vært annen verdi enn at megler virket veldig trygg da valg av megler skulle gjøres.

2) I tillegg, vil en megler som har gitt salgsgaranti trolig ikke være nøytral til ev bud som kommer. Dersom det er gitt salgsgaranti har megler mye mer å tape på at bud blir avslått, og fristes derfor til ikke å forholde seg nøytralt til evt. bud som måtte komme. Det er svært naturlig at meglers argumentasjon farges av en ”akseptanbefaling”, og kunden som i utgangspunktet mente å være beskyttet av salgsgarantien, opplever mer eller mindre press på å akseptere budet som har kommet.

3) Når alt dette er sagt har stort sett alle eiendomsmeglere muligheten til å gi ”salgsgaranti”. Imidlertid er det forskjellig policy på hvor hardt man vil bruke dette som grunnlag for hvorfor man skal prefereres som megler. I følge min 11-årige erfaring fra bransjen, er det mye viktigere at megleren har klare tanker om hvordan man håndterer de potensielle kjøperne man kommer i kontakt med! Dette betyr nemlig veeeeldig mye for den endelige salgssummen.

Detaljer rundt dette kunne jeg sikkert ha skrevet bok om, så om du har spørsmål eller trenger gode råd i boligsalg/-kjøpssammenheng kan du bare ringe meg (telefon: 932 06 768) eller legge inn et spørsmål i kommentarfeltet under.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.