Fortsatt fattig – i hvert fall uten uføredekning!

Mange har uførepensjon gjennom arbeid, men langt ifra alle. Er du en av de som har det vet du kanskje hvor stor del av lønnen som du får utbetalt, samt når den kommer til utbetaling.

Hvordan vil forsikringen fungere om det skjer noe med deg som gjør at du får bruk for den? Har du tenkt over om du med din ”nye” lønn fortsatt kan betale alle utgiftene som du har i dag? Boliglån, strøm, kommunale utgifter, mat, barnehage, forsikringer og alle andre utgifter. Hvis du ikke klarer det – hva skal du eventuelt kutte på?

Halv lønn – hvor lenge!?
Du tenker kanskje at arbeidsuførhet ikke skjer meg. Sannsynligheten er jo veldig liten – slike ting skjer bare ”andre”!  Det er mulig du har rett, men tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er 40 % sannsynlig at en kvinne på 35 år blir arbeidsufør i løpet av de neste 30 årene, mens det er 35 % sannsynlig at en mann på 35 år blir arbeidsufør i løpet av de neste 30 årene.

I dag er nesten 30 % av den norske befolkningen på trygd. Ingen land i verden har en større andel av yrkesaktiv befolkning på uføretrygd. Det er ekstra skremmende at det er gruppen ”unge uføre” som øker mest.

Utbetalingen fra folketrygden ved arbeidsuførhet utgjør omtrent halvparten av lønnen du har i dag. Jo høyere lønn du har, desto større blir inntekstfallet ved arbeidsuførhet. Tjener du kr 500.000 og blir arbeidsufør får du bare 49 % av dette i uførepensjon fra folketrygden. Eller sagt med andre ord; halv lønn. Og det får du så lenge du er arbeidsufør! Klarer du med den nye inntekten å opprettholde samme levestandard?

Det finnes heldigvis løsninger
Uføredekning fra arbeidsgiver kommer i tillegg til uførepensjon fra folketrygden. Det gir en ekstra sikkerhet for de få som har en slik avtale.

Av de som har obligatorisk tjenestepensjon, ca 700.000 arbeidstagere, er det kun 10 % som har tilknyttet uførepensjon. I spørreundersøkelser utført av SpareBank 1 Livsforsikring er det derimot så mange som 60 % av disse som tror de har en slik uførepensjon.

I dag kan arbeidsgiver gjøre endringer i forsikringsdekninger for sine ansatte. Vi skifter også arbeidsgiver oftere enn før – er du sikker på at din nye arbeidsgiver vil ha samme ordninger som du har i dag? Har det i mellomtiden skjedd noe med helsen din som gjør at du ikke får kjøpe uføredekning sitter du igjen med kun utbetalingen fra folketrygden.

Vi anbefaler alle våre kunder å sikre inntekten sin ved å ha en egen uførepensjon. En som de selv råder over og betaler for. En privat uførepensjon vil du få utbetalt i tillegg til utbetaling fra folketrygden og arbeidsgiver. Dette gir deg en bedre økonomisk trygghet i tilfelle du blir arbeidsufør!

Uførepensjon kommer til utbetaling både ved midlertidig og varig uførhet. Den utbetales månedlig så lenge som det er behov for det. Du har da fortsatt ”inntekt” til å betjene dine økonomiske forpliktelser.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.