Hvordan er innboet ditt forsikret?

Ved totalskade viser det seg at kunden er underforsikret i ett av fire tilfeller. Dette gjelder både i leiligheter, hus og fritidshus – og får meget uheldige konsekvenser for kunden når det skjer en skade. Kunden vil da lide et økonomisk tap siden det ikke vil bli gitt nok erstatning til å gjenskaffe de samme gjenstandene som har blitt ødelagt.

Du bestemmer selv hvor mye innboet ditt skal forsikres for. Forsikringssummen angir hvor mye du maksimalt kan få igjen etter en skade. Derfor er det viktig å sette riktig forsikringssum!

Hvordan unngå å falle ”forsikringssumfellen”?
Er du usikker på hvilken forsikringssum du skal velge – kan FNHs innbokalkulator være en veiledning. Denne kalkulatoren er basert på antall rom i boligen, antall personer i familien og standarden på møbler, klær og annet innbo. Kalkulatoren gir et forslag til forsikringssum på innbo/løsøre.

Den nøyaktige verdien av innboet får en bare ved å foreta opplisting og verdisetting av hver enkelt gjenstand i hele boligen. Hvis du snur huset opp ned – hvor stor er verdien av det som faller ut?

Har du hjemforsikring via medlemsorganisasjon bør du undersøke om den er dekkende for ditt innbo. Det er ulike forsikringssummer for de kollektive forsikringsordningene.

Vi anbefaler alle våre kunder å ta bilder eller filme innboet som er i hele boligen. Ta også med det som befinner seg i skuffer og skap. Lagre dette elektronisk – for eksempel på nettsted eller e-post. Da har du alltid tilgjengelig dokumentasjon!

Topp innboforsikring danker ut standard!
Er du opptatt av å ha den beste innboforsikringen – da må du Topp hjemforsikring. Den inneholder;

  • Flyttegodset ditt er forsikret mot transportskade innen Norden – slik at du normalt ikke trenger egen flytteforsikring.
  • Du får dekket bygningsmessige endringer dersom noen i husstanden blir avhengig av rullestol som følge av ulykke eller medfødt handikap.
  • Du får erstatning hvis gjenstandene dine blir stjålet fra motorvogn eller fritidsbåt.
  • Den maksimale erstatningen er utvidet i forhold til Standard hjemforsikring (innbo).
  • Dekker skader ved typiske uhell.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.