Madame Beyer-prisen til Marit Collin

Konserndirektør Marvin Wiseth delte i går ut den nyinnstiftede Madame Beyer-prisen til administrerende direktør Marit Collin i Kantega.

Utdelingen fant sted på Næringsforeningen i Trondheims arrangement Manifestasjon 2012 på Clarion Hotel & Congress Trondheim. Madame Beyer-prisen er en ny pris som deles ut for første gang i år. Dette er SpareBank 1 SMNs pris til årets kvinnelige leder i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheim.

Prisen er oppkalt etter en av de mektigste kjøpmannsenkene i Trondheim. Da mannen døde valgte hun selv å lede virksomhetene videre i motsetning til de fleste andre. Madame Beyer (1726-1810) var en meget gavmild og gjestfri dame og var nærmest en institusjon i byen.
Dessverre har vi ennå ikke nådd så langt at vi kan si oss fornøyd med andelen kvinnelige ledere. Vi håper derfor at denne prisen kan inspirere kvinnelige ledere, og gi velfortjent honnør og oppmerksomhet.

Kriterier for prisen

  • Prisen skal deles ut årlig til en kvinnelig leder som har sitt virke i trondheimsregionen
  • Hun skal inneha en lederstilling med resultatansvar eller fagansvar
  • Hun skal ha oppnådd resultater som gagner bedriften og/eller næringslivet i regionen
  • Prisvinneren får 50 000 kroner som fortrinnsvis benyttes til personlig kompetansepåfyll og lederutvikling samt et kunstverk.

Juryen består av fem personer, tre fra NiT (Berit Rian, adm. direktør NiT – Otto Frøseth, styremedlem NiT og plassjef Siemens – Janne Rødsand Helling, medlem Fagråd GROnett og daglig leder Klapp Media) og to fra SpareBank 1 SMN (Tina Steinsvik Sund, konserndirektør – Knut Vestbø, banksjef bedriftsmarked). Juryen ledes av adm. direktør i NiT.

Juryens begrunnelse
Juryen har hatt en vanskelig jobb med å vurdere 25 svært kvalifiserte kandidater til årets Madame Beyer-pris. Marit Collin (bildet) gikk av med seieren, på bakgrunn av følgende:

Marit Collin fremstår som en dyktig leder og medeier for en bedrift som kan vise til en meget positiv utvikling siden starten i 2003 – både når det gjelder omsetning, resultat og antall ansatte. Marit har vært med helt siden etableringen i 2003, og det er nå hennes andre runde som toppleder i den medarbeiderstyrte IKT-bedriften med ca. 90 medarbeidere.

Kantega har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Oslo. Bedriften har på under ti år vokst til et av Norges ledende konsulentselskap innen systemutvikling, integrasjon og forvaltning. De har landets både største banker og kommuner som kunder, og utvikler alt fra integrasjonsplattformer til mobile kundeapplikasjoner.

En rekke tidligere priser vitner om at det er godt å jobbe i Kantega. Høye årvisse plasseringer i den europeiske undersøkelsen Great Place to Work gir stolthet, og bedriften bruker denne undersøkelsen aktivt i sin benchmarking for stadig å utvikle bedriften, arbeidsmiljøet og medarbeiderne. I 2008 vant de NKS’ pris for mest familievennlige bedrift, og ifølge Marit Collin brenner de ansatte i Kantega, som også er eiere, for å lage intet mindre enn verdens beste arbeidsplass for de som jobber der.

Kantega legger stor vekt på kompetanseutvikling for sine ansatte, og de brukte over 10 prosent av fjorårets omsetning på kompetansehevende tiltak.

Marit Collin er en positiv, menneskeorientert, raus og engasjert leder som er opptatt av å få flere kvinner inn i ledende posisjoner i selskapet. Hun viser også samfunnsengasjement ved at hun tidligere har vært styremedlem i NiT i 8 år og i NHO, samt medlem i Fagråd IKT og nå i Fagråd Ressurs.

Andre verv har hun i Next Media, SINTEF IKT sitt råd og i Regionalt Forskningsfond for Midt-Norge. Marit er et flott forbilde for andre kvinner med lederaspirasjoner, og således en meget verdig vinner av den første Madame Beyer-prisen.

Vi gratulerer!

Alle fotos av Pasi Aalto (pasiaalto.com)