Ny kreftskanner ved St. Olavs vil bli brukt

To fra fagmiljøet ved St Olavs Hospital hevder i Adresseavisen i dag at en ny kreftscanner ved sykehuset risikerer å bli stående ubrukt. Det stemmer ikke med vårt inntrykk.

SpareBank 1 SMN har gått i bresjen for å samle inn 25 millioner kroner slik at det blir mulig for St Olavs Hospital å kjøpe ny kreftscanner. Aksjonen er i ferd med å lykkes, og innen medio september ligger mye an til at beløpet er nådd. Banken legger nå fullt trykk i innsamlingsarbeidet. Utspillet fra fagmiljøet rokker ikke ved det.

Vi har fått de forsikringene vi trenger fra ledelsen såvel i Helse Midt-Norge som ved St Olavs Hospital: Det er bruk for scanneren, og den vil bli tatt bruk – det nytter å gi!

– 15. september blir en fremdriftsplan lagt frem for styret ved sykehuset. Vi har ikke noe annet valg enn å lykkes, uttaler administrerende direktør Nils Kvernmo ved St Olavs Hospital til Adresseavisen.

Kontonummer for aksjonen: 4201 96 60669
Gi 200 kr med SMS: Send PET til 2160