Generasjonsskifte i landbruket

Et generasjonsskifte i landbruket er en lang prosess som begynner i familien, gjerne i mange år før eierskiftet er en realitet. Løsningene man velger vil påvirke selgers og kjøpers familie i lang tid fremover. Det er derfor viktig at man tenker gjennom alle relevante forhold.

Hva må selger tenke gjennom før eierskifte?

Selger må ta stilling til hvor en skal bo etter overdragelsen. Er det allerede en bolig som er egnet og som en ønsker å bruke, eller må en bygge eller kjøpe ny bolig? Hvis en må bygge ny bolig, ønsker en da å bygge i nærheten av gården, er det mulig å fradele tomt, eller er det bedre å flytte til en leilighet?

Hvordan blir økonomien min etter eierskiftet?
Hvor mye får jeg evt. utbetalt i pensjon, hvor mye kan jeg tjene på evt. lønnet arbeid? Medfører overdragelsen gevinstbeskatning? I en del tilfeller kan det oppstå gevinst som det må betales skatt av, og som må betales de påfølgende år.

I de fleste generasjonsskifter i landbruket er det en gavedel, som oppstår som en differanse mellom verdiene som blir overdratt og vederlaget. Som selger bør en informere evt. andre barn og samtidig ta stilling til om disse skal få en gave i forbindelse med overdragelsen. Det er ikke noe krav om at alle barn skal få lik gave, men det er viktig med informasjon og åpenhet for familiefredens skyld.

Avbruddsligning skog
Det bør foretas en beregning om det er skattemessig gunstig å foreta avvirkning det siste eieråret.

Hvilke rettigheter ønsker du å opprettholde etter salg?
Skal du forbeholde deg enkelte rettigheter som for eksempel borett, ved til eget bruk, jaktrett, fiskerett eller andre rettigheter som er viktig for deg? Slike avtaler bør inngå som en del av kontrakten mellom selger og kjøper.

Hva må kjøper tenke gjennom før eierskifte?

I likhet med selger må en tenke over og være med å ta stilling til hvor selgerne skal bo. Hvor tett ønsker vi å bo, har vi noe valg?

Hvilken driftsform skal jeg drive med, fortsette som tidligere eier, skal det bygges ut eller reduseres? Kan jeg drive gården samtidig som jeg har lønnet arbeid eller driver med annen virksomhet? Hva ønsker jeg, og hva har jeg råd til? Hvordan er ektefelles jobbmuligheter?

Hvor stor gjeld kan jeg betjene etter overtakelsen og investeringer? Er vederlaget i forbindelse med overdragelsen så stor at det begrenser ønskelige/nødvendige investeringer?

Søk profesjonell hjelp

Det er mange regler og lover som må følges ved overdragelse av landbrukseiendom. Det kan være lurt å søke hjelp hos en profesjonell regnskapsfører eller rådgiver.

SpareBank 1 SMN Regnskap er totalleverandør av økonomiske tjenester innen forretnings- og landbruksregnskap samt eiendomsforvaltning. Vi har kontorer i Trondheim, Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Namsos og Rissa.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.