Gjesteblogg: Man har de kundene man fortjener!

Gründere og mindre bedrifter fortjener flere kunder enn hva de har. Markedsføring er vanskeligere og viktigere enn noensinne. Ikke la manglende grunnferdigheter være avgjørende for din suksess!

Gründere har som regel andre interesser enn markedsføring. En ofte observert oppfatning er at fantastiske produkter selger seg selv. Men slik er det ikke lengre. Folk er mer skeptisk til leverandører, og har flere valgmuligheter enn noen gang i historien.

Tiden folk har til rådighet er en nøye beskyttet ressurser, så rasjonelle og tidkrevende valg tilhører sjeldenhetene dersom det ikke er svært viktig. Kampen om oppmerksomheten har aldri vært tøffere, og blir stadig verre.

I følge Nielsen har det skjedd en dramatisk utvikling bare de siste fire år. Tilliten folk flest har til tradisjonell, betalt reklame har dalt med mer enn 20 %. Samtidig har tilliten folk har til andres anbefalinger og vareprat på nettet økt med over 15 %. Løsningen er litt mer kompleks enn å opprette en bedriftsside på Facebook.

For snart 100 år siden var verden annerledes. Norges første bok om markedsføring; “Reklame-lære” ble gitt ut i 1916. Mange av prinsippene gjelder fortsatt, men tilliten til annonsører var veldig annerledes. Robert Millar skrev:

“Bare det, at De bruker penger for at faa anledning til at fortælle publikum om Deres vare, er et bevis for, at De selv er overtydet om at De her har noget, som De kan raade folk til at anskaffe sig.”

Markedet er i en tillitskrise, og da holder det ikke å “bare” utvikle ett godt produkt eller en god løsning lenger. Man må overbevise folk om at det du sier er verdt mer enn hva andre sier. Man må jobbe langsiktig og utvikle tillit over tid. Man må etablere gode rutiner som gjør at man utvikler seg i takt med markedets forventninger. Alt dette er grunnleggende ferdigheter i markedsføring som er enkelt å utvikle – så lenge man setter fokus på det.

SpareBank 1 SMN har lært dette gjennom mange års erfaring med bedriftslivet. I snart ett år har banken bidratt til at Trondheim Markedsforening kan gjøre bedrifter bedre på å bli valgt og gjenvalgt av regionens innbyggere. Samarbeidet har ført til økt kvalitet på våre seminarer, flere medlemmer og et utvidet medlemstilbud.

En stor takk rettes til Sparebank 1 SMN for samarbeidet og støtten så langt!

Les også: Et godt år for Trondheim Markedsforening med SpareBank 1 SMN som hovedsamarbeidspartner

En oppfordring rettes til alle bedrifter i Trondheimsregionen om å utvikle deres markedsføringsferdigheter og bli medlem i Trondheim Markedsforening.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.