Hva skjer med aldersgrensen i arbeidslivet?

Daværende  arbeidsminister Hanne Bjurstrøm avviste i august å heve den øvre grensen i arbeidslivet fra 70 år som den er i dag til 75 år som bl.a. Høyres Jan Tore Sanner og flere av hans partifeller har tatt til orde for. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hadia Tajik har ledet et partiutvalg som har sett på mulige endringer i APs velferdspolitikk.  Hun uttaler at når de eldre lever lenger og har bedre helse enn før, er det helt naturlig å vurdere aldersgrensen på nytt, men da i forståelse med partene i arbeidslivet. Nå er jo Hanne ute og Hadia inne i regjeringen, så da får vi se…

Eldrebølgen slår snart innover oss. Det vil bli flere eldre i befolkningen enn noe samfunn før oss. Vi hyler og skriker om økte trygdekostnader, mangel på sykehjemsplasser og for lite personell i helse- og omsorgssektoren. Er det skummelt, er det ikke noe positivt med eldre mennesker i samfunnet?

Flere mennesker vil  ha bedre helse lengre enn før, det vil også bety at flere eldre vil ønske å arbeide lengre. Eldre mennesker representerer mye kompetanse og kunnskap som næringslivet fortsatt vil ha bruk for. Alle mennesker som er i arbeid har faktisk bedre økonomi enn de som er pensjonister, og det vil bety en kjøpekraftig eldre befolkning som vil planlegge sin alderdom i tilrettelagte boliger, utstyrt med ny teknologi som gjør alderdommen enklere og tryggere med flere av dagens helsetjenester levert hjemme.

Flere og flere barn vil oppleve og  ha sine besteforeldre og oldeforeldre i live og friske lengre enn i tidligere tider.  Frivillige organisasjoner vil sannsynligvis også nyte godt av ”eldretsunamien” – det gjør de også i dag men ennå mer i fremtiden.  De eldre vil også  komme til å bety mye for både sin familie og sitt lokalmiljø.

At veldig få arbeidstagere (1 av 4)  vet hva de vil motta i pensjon er betenkelig; her har lovgivende myndighet et stort ansvar i å informere om et kronglete regelverk. De har så langt mislyktes i det. Vi har i 2011 fått en ny pensjonsreform som nettopp tar høyde for at vi både lever lengre enn før, og at vi er friskere lengre enn før. Det betyr  i korte trekk at vi alle må arbeide lengre enn før for å opprettholde det pensjonsnivået vi trenger/ønsker for å få kvalitet i pensjonstilværelsen.

Det er nå på tide å endre aldersgrensen til 75 år. I den nye pensjonsreformen er det pensjonsopptjening til 75 år, det gis også mulighet til å gå av helt eller delvis med pensjon fra 62 år hvis man har nok opptjening gjennom de årene man har vært i arbeid.  Det er altså blitt lettere å kombinere arbeid og trygd, noe som vil medføre at flere vil arbeide lengre.

Da er det meningsløst å opprettholde en forhistorisk aldersgrense!