Inntektssikring – spesielt viktig for de unge

Unge som ikke har kommet ut i arbeid vil ved langvarig sykemelding, på grunn av sykdom eller ulykke, ha reduserte muligheter for å komme ut i arbeid og få inntekt. Økonomisk er det omtrent like ille å bli arbeidsufør som å kræsje bilen uten å ha kasko – og det hvert år.

De som blir ufør før de fyller 26 år får kun litt mer enn minstepensjon å leve for. Årlig utbetaling av uførepensjon fra folketrygden er maksimalt kr 197.000. De som blir uføre etter fylte 26 år og har lav pensjonsopptjening kommer enda dårligere ut. De vil få uførepensjon tilsvarende minstepensjon, som er på kr 158.000.

Andelen unge uføre øker – de risikerer et langt liv utenfor arbeidslivet

Antall personer som er arbeidsufør øker. Ved utgangen av juni var det 310.400 personer på uføretrygd. Det er nesten 7.700 flere enn på samme tid i fjor og tilsvarer en økning på 2,5 prosent, ifølge ferske tall fra Nav. På ett år har andelen uføre i befolkningen økt fra 9,5 til 9,6 prosent. Mest bekymringsfullt er det at tre prosent av alle uføre er under 30 år, og at antallet øker. Nesten 10.000 uføre er mellom 18 og 29 år.

Sikre fremtidig inntekt ved arbeidsuførhet

Dersom du blir langvarig sykmeldt på grunn av sykdom eller ulykke, reduseres inntekten. Offentlig trygd vil ikke dekke inntekten du hadde som yrkesaktiv, og du trenger derfor en uføreforsikring i tillegg. Vår uførepensjon passer de aller fleste. En uførepensjon er spesielt viktig for de som ikke har begynt i arbeidslivet. Ved langvarig sykmelding på grunn av sykdom eller ulykke reduseres muligheten for å komme ut i arbeid og få inntekt. Uførepensjon vil komme i tillegg til uførepensjon fra folketrygden og vil være med å sikre fremtidig inntekt slik at en akseptabel levestandard kan opprettholdes.

Det er viktig å kjøpe uførepensjon mens du er ung og frisk – etterpå er det for sent.

Har barnet Barne- og ungdomsforsikring anbefaler vi at dere går gjennom hva forsikringen dekker. Er det dekning for uførepensjon på den – må du undersøke om den automatisk videreføres inn i ”voksenlivet”.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.