Større investeringer: Hvilken dokumentasjon skal jeg ta med og hva vil banken spørre om?

Når man skal fornye eller utvide driftsapparatet på gården vil de fleste ha behov for finansiering.  Da kan det være greit å vite litt om hvilken dokumentasjon banken ønsker.

Ved mindre investeringer er det ofte tilstrekkelig med årets næringsoppgave og bankrapporten/5-års økonomisk oversikt. Hvis du har inntekter utenfor bruket tar du med selvangivelsen. Dette blogginnlegget omfatter større investeringer.

Ved større investeringer som for eksempel nybygg eller ombygging driftsbygning, eller større maskininvesteringer, kan være greit å ta kontakt med rådgiver i banken allerede i planleggingsfasen. Vi deler gjerne våre erfaringer fra tilsvarende planleggings- og byggeprosesser. I tillegg vil vi informere om videre saksgang. Hvis du har samboer/ektefelle er det en fordel at begge deltar i møtet. Har du kommet så langt at du allerede har en driftsplanlegger som hjelper deg med å sette opp driftsplan og kostnadsoverslag, så ta gjerne med denne personen. Ved en større finansieringsforespørsel ønsker vi en kort skriftlig søknad som omfatter:

 • Litt om gården (driftsgrunnlag, dagens produksjon, beliggenhet) og litt om deg/dere
 • Formålet med finansieringen
 • Planene fremover

I tillegg ønsker vi følgende vedlegg:

 • Regnskap (resultat og balanse), gjerne bankrapport/ 5- års økonomisk oversikt
 • Næringsoppgave og selvangivelse
 • Driftsplan
 • Kostnadsoverslag og eventuelle konkrete tilbud
 • Dokumentasjon av tidligere resultater (eks effektivitetskontroll, INgris)
 • Selskapsavtale/samdriftsavtale og/eller leieavtaler hvis aktuelt

Banken skal vurdere finansieringsforespørselen i forhold til din betjeningsevne og –vilje, gårdens økonomiske tæringsevne og viktigst av alt; din evne til å nå de produksjonsmål og økonomiske mål som settes i driftplanen. Det vil derfor være viktig for rådgiveren å stille spørsmål rundt forutsetningene i driftsplanen, kostnadsoverslaget og deg som person. Betjeningsevnen er evnen til å betale renter og avdrag over tid, og avgjør hvor stort lån du kan få. For å finne ut av dette vurderer vi kostnadskalkylen, finansieringsplanen og driftsplanen for å finne lønnsomheten i prosjektet og lønnsomheten totalt på gården. Gårdens tæringsevne vil si evnen til å tåle svingninger i driftsresultatet, altså den økonomiske bufferen på gården. Jo større evne til å tåle svinginger, jo større økonomisk robusthet har du. Din kompetanse, personlige egenskaper og motivasjon er den viktigste delen av vurderingen av lånesaken. Har du ikke resultater fra tidligere å vise til, for eksempel hvis du skal starte en for deg ny produksjon, er motivasjonen din viktig. Kanskje har du bekjentskaper og/eller et produksjonsmiljø i nærheten å støtte deg på? Ut i fra opplysningene rådgiveren får vil hun/han foreta en risikovurdering av prosjektet/investeringen. Blir prosjektet vurdert som lav risiko vil du kunne få en gunstig pris, mens et prosjekt med høyere risiko vil få en høyere pris. For høy risiko vil føre til at søknaden om lån får avslag. Landbruksrådgiveren i banken har kompetanse til å kunne vurdere både det landbruksfaglige og finansielle. Du skal få god rådgivning i forhold til låneform, valg av rente og løpetid slik at dette er tilpasset din situasjon. Det er også greit å merke seg at følgende kan være viktig ved lån av kapital:

 • Gunstig rente i forhold til betalingsevne og sikkerhet
 • Terminbeløp tilpasset betalingsevne
 • Fleksibilitet i tilfelle uforutsette hendelser
 • Mulighet for ekstra innbetalinger
 • Trygghet for valg av riktig løsning
 • Forhåndsavtale om lånetilsagn (vedlegg til søknad til Innovasjon Norge)
 • Personlig og lett tilgjengelig rådgivning

 

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.