Gode søknader ga banksjefen hodepine

- Det har vært så mange gode søknader at det har vært litt av en hodepine å prioritere, oppsummerte banksjef Eivind Langseth da han samlet mottakerne av SpareBank 1 SMNs gavefond i Røros og Holtålen.

Banksjefen hadde til sammen kr. 30.000,- til fordeling i denne omgang, og søknader for det mangedobbelte å velge mellom.

– Vi endte til slutt opp med å prøve og fordel e midlene bredest mulig, og til de beste søknadene, forteller Langseth.

Midlene ble utdelt i bankens lokaler på Røros torsdag med representanter fra alle mottakerne til stede. Alle mottakerne ga tydelig uttrykk for at de satte stor pris på støtten og at den kom godt med i deres arbeid.

Følgende fikk støtte fra bankens gavefond:

  • Røros Tur og Løypeforening, ny løypemaskin
  • Røros og omegn pinsemenighet, “HalloVenn”
  • Foreldreutvalget Glåmos skole, oppgradering uteareal
  • Livets sirkel, Gunnar Røsand, materialer til installasjon
  • Røros Litteraturlag, “Litteraturfest 2012″
  • Røros Brystkreftforening, medlemsarrangement
  • Os-brakkas venner, Restaurering/ dokumentasjon

Dette var den første runden med halvårlige tildelinger fra bankens gavefond. Neste runde kommer våren 2013.


BLIDE GAVEMOTTAKERE:  Banksjef Eivind Langseth flankert av fornøyde gavemottakere. Foran fra venstre: Borgny Hov (Os-brakkas venner), Eivind Langseth (banksjef  SpareBank1 SMN Røros og Ålen) Annlaug Wesselvold og Astrid Bergebakken, (begge Røros brystkreftforening). Bak fra venstre: Stein Harry Angen (Os-brakkas venner), Kirsti Nieminen Hage (Livets sirkel) Ragnhild Dirfeldt (Røros og omegn pinsemenighet), Frode Sandkjernan (FAU Glåmos skole) og Lorns Skjemstad (Røros tur og løypeforening).