Seks tips som forebygger skade, reduserer skadeomfang og redder liv

Vi gir deg seks enkle tips som kan hjelpe deg med å forebygge skade, redusere skadeomfang og ikke minst redde liv.

Vinterlagring av bil, båt eller campingvogn
Mange utnytter ledig lagringskapasitet til å leie ut plass til vinterlagring av bil, båt, campingvogn osv.

Vær nøye på at slik lagring ikke gir unødvendig økning av brannrisiko. Ved innendørs lagring skal alle batterier frakoples. Det samme gjelder for gassanlegg. Gass frakoples, og gassflasker fjernes og lagres i henhold til regelverket. Om mulig tømmes bensin- og dieseltaker. Som for andre områder er det viktig å ha en skriftlig avtale med eier av det objektet som skal lagres, slik at det ikke oppstår unødvendige tvister om ansvarsforholdene i etterkant. Blant annet viktig at eieren selv har ansvar for å forsikre den enheten som skal lagres.

Sikring av høyttrykkspyler
Vi har hatt noen tilfeller av brann i strømtilkoplede høytrykkspylere. Det er derfor laget et sikringskrav om at høytrykkspyler er frakoblet nettspenningen når den ikke er i bruk. Det er ikke sikkert at installatøren har tatt tilstrekkelig hensyn til at det er behov for høytrykksspyler ved renhold av enkelte rom. Kontroller derfor at det er tilstrekkelig tetthetsklasse på det elektriske anlegget i rom der høytrykkspyler skal brukes mot elektrisk utstyr. Minimum IP-klasse er 56.

Problemer med brannvarslingsanlegget?
Noen har problemer med brannvarslingsanlegget ved at det koples ut fra tid til annen. Det er selvsagt vesentlig av dette anlegget fungerer til enhver tid. Ta umiddelbar kontakt med leverandør dersom det oppstår problemer med anlegget. Et utkoplet anlegg vil ha konsekvenser for brannsikringen og kan få konsekvenser ved erstatningsutmålingen etter en brann. Gi gjerne en tilbakemelding til SpareBank 1 Skadeforsikring dersom det er problemer med å få alarmleverandøren til å sørge for et driftssikkert alarmanlegg. Send i tillegg melding til Landbrukets Brannvernkomite, post@lbk.no.

Varme arbeider
Mange branner skyldes uforsiktighet i forbindelse med varme arbeider. Det er derfor laget en egen sikkerhetsforskrift for arbeider der det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og slipeutstyr.

Hvis du som næringsdrivende trenger hjelp til å utføre denne typen arbeider har du plikt til å kontrollere om den som skal gjøre jobben har sertifikat for varme arbeider. Hvis du selv skal utføre slik jobb må du ha nødvendig opplæring og godkjent sertifikat så lenge arbeidet skal utføres utenom tilrettelagt verksted.

Elinstallatørenes kunnskap om driftsbygninger i landbruket
Gjennomførte kontroller avdekker kunnskapsmangel hos en del av de installatørene som har montert elutstyr i driftsbygninger. Dette fører til at en del anlegg har feil og mangler som gir høy brannrisiko.

Forsikringsselskapene og faglagene i landbruket samarbeider om egne sertifiseringsløsninger for de som skal prosjektere og installere elanlegg i driftsbygninger.

Ny frostvinter?
Pass på at det er tilstrekkelig oppvarming i de enkelte bygninger og rom til at det ikke oppstår unødvendige frostskader på innvendige vann – og avløpsanlegg.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.