Video: Enkel innføring i sparing i aksjefond

Aksjefond er historisk sett det enkleste og mest lønnsomme alternativet for langsiktig sparing. I samarbeid med Odin presenterer vi her fem filmer om fordelene og ulempene ved å spare i aksjefond.

Å spare i aksjefond kan passe for alle som skal spare langsiktig, enten det gjelder enkeltkjøp eller fast månedlig sparing. Historisk sett har det gitt langt høyere avkastning enn vanlig banksparing. Er du litt usikker på hvordan det fungerer? Vi har sammen med Odin laget fem korte filmer som forklarer de viktigste tingene.

1. Risiko

Det er sammenheng mellom risikoen i spareproduktet du velger og hvilken avkastning du kan forvente. Sparing i aksjefond gjør at du kan forvente høyere avkastning, men da må du også akseptere høyere risiko enn om du setter pengene på for eksempel en vanlig sparekonto.

Risikoen kommer til uttrykk som svingninger i verdiene på aksjene i aksjefondet du sparer i. Sparer du i aksjefond så sparer du også, indirekte, i de mange børsnoterte selskapene som fondet investerer i. Gjennom at aksjefondet plasserer pengene i flere selskaper blir den samlede risikoen lavere, samtidig som du fremdeles kan forvente høyere avkastning enn du får på en vanlig sparekonto.

Historien viser at slik sparing har gitt god ekstra avkastning over lang tid. Selv om vi ikke vet hvordan fremtiden ser ut, så er den kanskje ikke så annerledes de neste 30 år, enn hva den har vært de siste 30 år.

2. Spar litt

Hvor mye og hvor ofte du kan spare kan variere. En god måte å spare på er å sette av et mindre fast beløp hver måned. Du må ikke ha en velfylt lommebok for å kunne spare i aksjemarkedet. Tvert i mot så er inngangsbilletten så lav at det burde være mulig for alle å spare. Du kan også endre sparebeløpet underveis, og du kan sette inn ekstrainnskudd hvis du skulle være heldig å komme over ekstra midler.

3. Spar ofte

De fleste som sparer i aksjefond sparer et fast beløp hver måned. Dette reduserer risikoen fordi det er nærmest umulig å treffe helt rett tidspunkt for enhver investering. De månedlige sparebeløpene som du putter i et aksjefond vil treffe aksjemarkedet både når det går oppover og nedover. Aksjemarkedet har svingt langs en trendlinje som over lang tid har blitt jevnet ut i en stigende linje. Jevn sparing gjør at kurssvingningene jevnes over tid, og du kan i sum få en god avkastning fordi aksjemarkedet over tid stiger.

4. Spar lenge

Risiko og avkastning henger sammen. Langsiktig fondssparing betyr at man sparer så lenge at det er overveiende sannsynlig at du får høyere avkastning enn ved sparing på vanlig sparekonto. Sannsynligheten for avkastning øker med tiden, og vi anbefaler at tidshorisonten for sparing i aksjefond bør være på minimum 5 år.

5. Nyt sparingen

Å vite når man skal gå ut eller inn av aksjemarkedet er vanskelig. Du kan selge alt på en gang, hvis du har nådd ditt mål med sparingen. Du kan også inngå en uttaksavtale. Dette er en bra løsning når du ønsker at fondssparingen skal spe på litt ekstra til pensjonen hver måned. Du kan for eksempel ta ut 0,5 % av fondets verdi hver måned. Det vil si at beløpet du får hver måned varierer litt. Har du spart lenge så kan du oppleve å ta ut mye, men allikevel sitte igjen med en god slump penger som blir værende i fondet og dermed fortsette å få med seg den verdimessige utviklingen som fondet har.

Det var en kort innføring i sparing i aksjefond. For deg med lang sparehorisont, for eksempel om du sparer til pensjon, så vil sparing i aksjefond være et godt alternativ. Husk likevel på at sparing er viktig, uansett hvilken spareform du ønsker å oppnå. Lykke til med sparingen!

Vær også oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.