Bli en attraktiv arbeidsgiver

Det vi nordmenn frykter mest som pensjonister er dårlig helse og dårlig økonomi. Vi har store planer for pensjonslivet, men vil vi få råd til alt? For å bli en attraktiv arbeidsgiver kan det være lurt å tilby sine ansatte mer enn den obligatoriske tjenestepensjonen.

I en undersøkelse svarer over 80 % at de ikke vet hva de får utbetalt som pensjonister, og nærmere 70 % tror ikke at en inntekt på kun 66 % av dagens inntekt vil være tilstrekkelig å leve av som pensjonist. (66 % av lønn tilsvarer pensjonen til en offentlig ansatt inkl. folketrygd.) For de fleste ansatte i privat sektor vil pensjonen fra folketrygden og arbeidsgiver til sammen bli lavere enn 66 % av lønnsnivået.

De siste årene har andelen av befolkningen som sparer privat til livet som pensjonist økt jevnt. 24 % av kvinnene sparer til pensjonisttilværelsen mens 38 % av mennene gjør det samme. Kvinner sparer mindre enn menn.

Vi vet også at over én million nordmenn har pensjonsordninger fra arbeidsgiver som kan gi dårlig uttelling. Av disse har nærmere 600 000 kun lovens minimum. Det vil si en obligatorisk tjenestepensjon (OTP) hvor det innbetales kun 2 % av lønn mellom 1 og 12 G. Grunnbeløpet i folketrygden (1 G) er p.t kr. 82.122.

For å være en attraktiv arbeidsgiver som bryr seg om og tar vare på sine ansatte vil det kanskje være lurt å tilby sine ansatte mer enn den obligatoriske tjenestepensjonen? Hele kostnaden gir inntektsfradrag for bedriften, mens en fornøyd og trygg ansatt i realiteten er uvurderlig…