Er du eneste ansatt?

Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i eget AS har du selv ansvar for din økonomiske fremtid. Du har mulighet til å spare til din pensjon og få skattefradrag for bedriften. I tillegg får du bedre avtaler på uførepensjon og gruppeliv (ved dødsfall).

I dag er regelverket slik at det for disse to kategoriene er frivillig å etablere pensjonsordning. Samtidig har du som selvstendig næringsdrivende i større grad ansvaret for din egen økonomiske fremtid enn en vanlig arbeidstaker.

Som næringsdrivende har du mulighet til å spare til din pensjon med bedriftsfordeler. Du kan spare inntil 4 % av lønnsinntekt mellom 1 – 12 G. Du får også tilgang til bedre avtaler enn om du tegner avtale som privatperson med tilleggsdekninger som uførepensjon og gruppeliv (dødsfallserstatning), selv om det bare er du som er ansatt. I tillegg gis det inntektsfradrag for kostnaden.

Hvis du som 40 åring blir 100 % ufør, og har lønnsinntekt på kr 375.000,-, vil du motta ca. kr 186.000 i uførepensjon fra NAV. I tillegg til å spare til din pensjon har du mulighet til å etablere en uførepensjonsavtale slik at du vil motta ca. kr 262.000 til sammen fra NAV og den bedriftsbetalte uførepensjonen (til sammen 70 % av lønn). Kostnaden for en bedriftsbetalt uførepensjonsavtale for en kvinne på 40 år som har yrke innen tjenesteyting, kommunikasjon eller transport er på ca. kr 222 pr mnd. Det gis som tidligere nevnt inntektsfradrag for denne kostnaden. Velger samme kvinne også å tegne en dødsfallserstatning (gruppeliv) på 15G koster det ca. kr 315,- pr mnd.

En kvinne på 35 år har en risiko på 40 % på at hun blir ufør i løpet av de neste 30 årene. For en mann på 35 år er risikoen 35 %.