Husk å oppdatere informasjonen om dine ansatte!

Det er både enkelt og svært viktig å oppdatere informasjon om ansatte i bedriftens pensjonsordning i vår nettløsning Liv- og pensjonstjenesten. Konsekvensen ved ikke å holde informasjonen oppdatert kan bli store for bedriften.

De fleste endringer i bedriften påvirker pensjonsordningen. Derfor er det viktig at SpareBank 1 Livsforsikring blir oppdatert om disse endringene. Det er spesielt viktig å melde fra om:

  • nyansettelse
  • lønnsendringer
  • deltidsprosent
  • hvis noen slutter
  • ny kontaktperson med ansvar for pensjonsordningen i bedriften

Lov om obligatorisk tjenestepensjon sier at ansatte som er 20 år og med mer enn 20 % stilling skal meldes inn i pensjonsordningen fra første arbeidsdag.

Hvis bedriften unnlater å melde inn nyansatte fra ansettelsesdato og den ansatte blir alvorlig syk eller blir utsatt for en ulykke som medfører varig uførhet, kan bedriften måtte betale vedkommendes sparing til pensjon frem til pensjonsalder. Eksempel: Hvis en 25 åring blir utsatt for en ulykke eller blir syk kan bedriften måtte betale sparepremie i 42 år fremover. Har 25 åringen lønn på kr 400.000,- vil det koste bedriften ca kr 270.000,- i pensjonspremie hvis bedriften har en OTP med minimumssparing. Har bedriften en bedre pensjonsavtale kan det bli flere ganger dyrere.

Alle pensjonsordninger har innskuddsfritak. Det betyr at ved sykefravær over 12 mnd så slipper bedriften ytterligere innbetaling til vedkommendes pensjonsordning. Men innskuddsfritaket har ikke tilbakevirkende kraft.  Det er derfor en mulighet for at bedriften kan komme i erstatningsmessig ansvar hvis det oppstår uføretilfeller i den perioden bedriften har hatt plikt til å ha pensjonsordning uten å oppfylle denne plikten.

Plikten omfatter også innmelding av nyansatte i ordningen. Arbeidstakere har en sivilrettslig adgang til å kreve dom for at et foretak som ikke oppfyller sin plikt til å ha en pensjonsordning i samsvar med minstekravene, skal opprette en slik pensjonsordning eller endre eksisterende ordning i samsvar med minstekravene for ordningen. Foretaket kan dømmes til å innbetale innskudd som skulle vært innbetalt om de hadde oppfylt sin plikt til å ha pensjonsordning.

Ikke ta unødvendig risiko, bruk Liv- og pensjonstjenesten på nett, det er den enkleste veien til ajourhold av pensjonsordningen.