Historisk stein i Trondhjems Sparebank

Forskning.no har skrevet en artikkel om hovedkontoret vårt – rettere sagt, den eldste delen av hovedkontoret vårt som ble oppført i 1882 med en stor dose inspirasjon fra Nidarosdomen både i stil og materialbruk.

Da bygget ble oppført var det et signalbygg i sin tid – og det var ikke billig. Forskning.no skriver en anekdote fra den tiden;

Det sies at arkitekten også befant seg på dypt vann da kostnadsoverskridelsene begynte å komme til overflaten. Bankens direksjon var begeistret for Schirmers utkast i 1879, og igangsatte byggingen uten å konsultere styret.

Da styret til slutt fikk nyss om saken, var det for sent å snu! Uansett, Trondheim fikk en bankbygning som med all tydelighet signaliserte soliditet og trygghet.

I denne pengebingen, med sine framspring og vakttårn, var dine sparepenger sikret!

I dag er bygget blitt en integrert del av SpareBank 1 SMNs hovedkontor i Søndre gate 4 i Trondheim sentrum som stod ferdig i 2010. “Gamlebanken” huser i dag blant annet personalresturant og et konferansesenter som er tilgjengelig for de som måtte ønske det. Bygget har vunnet flere priser, blant annet FIABCIs eiendomspris og Trondheim kommunes energisparepris.

Se også: - Alle artikler om vårt hovedkontor på blogg.smn.no