Hva koster det å benytte kasko på bilforsikringen?

Med kasko på bilforsikringen får du dekt skade på egen bil. Men hva koster det deg å bruke bilforsikringen? Og hvor stor skal skaden være for at det lønner seg å benytte bilforsikringen?

Hvis du er så uheldig å få skade på egen bil må du vurdere om du skal utbedre skaden med egne penger eller om du skal bruke forsikringen. Faktorer som må vurderes er skadekostnaden, egen ”sparebuffer”, bonus og valgt egenandel. Velger du å benytte forsikringen får du i praksis to egenandeler; avtalt egenandel og bonustap.

Kunde med kaskoskade
Vi kan synliggjøre dette med et kundeeksempel.

Kunde har bilforsikring med hovedforfall 15/12: kasko, bonus 75 % 3. år og egenandel kr 4.000.  Han får i løpet av forsikringsåret skade på egen bil; anslått skadeomfang på kr 10.000.

Kunden har to alternativ:

1) Benytte bilforsikringen:

  • Betale avtalt egenandel: kr 4.000
  • Få bonustap ved hovedforfall (15.12.13): 60 %

2)  Ikke benytte bilforsikringen:

  • Betale skadekostnaden selv: kr 10.000
  • Få bonusopprykk ved hovedforfall (15.12.13): 75 % bonusfri (eller velge 80 %)

Kunden må i denne situasjonen vurdere om han skal betale kr 10.000 av egen ”lomme” eller om han skal betale kr 4000 i avtalt egenandel, samt ta bonustapet. Velger kunden å benytte bilforsikringen vil det gå åtte år før toppbonus oppnås. Bonustap er derfor en kostnad som kunden må vurdere når han står mellom å benytte bilforsikringen eller ikke. Bilforsikring med høyere bonus gir lavere premie; og forskjelle mellom 60 % og 80 % bonus vil for de fleste bilmerker utgjøre flere tusen kroner. Og økt premien får han i alle åtte årene til han har opparbeidet toppbonus.

Kostnaden med å benytte bilforsikringen består altså både av avtalt egenandel, samt bonustap. Dette må vurderes hvis en er så uheldig å få en kaskoskade. 

Produktark bilforsikring

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.