Hvordan har Odin Fondsforvaltning prestert i 2012?

Etter et labert 2011 har Odin har i løpet av 2012 prestert svært godt. Hvordan har utviklingen vært for kunder som har fulgt bankens anbefaling?


Blant aksjefondene ser vi at:

  • Tre fond ligger jevnt med dog noe over indeks (Sverige, Finland, Emerging Markets).
  • Syv fond ligger godt foran indeks, spesielt Europa -fondene har dratt av gårde men også prestasjonene til Maritim og Offshore som begge havner på plussiden bør nevnes da referanseindeksene er i minus.
  • To fond ligger under indeks, særlig gjelder dette  Odin Norge.

Odin fondsforvaltning 1

Blant kombinasjonsfondene ser vi at:

  • Alle er godt foran indeks.
  • Påfallende like prestasjoner til tross for stor strategisk ulikhet (aksjeandel).

odin_fondsforvaltning_02

Blant rentefondene ser vi at:

  • Alle fond er foran indeks.
  • Odin Rente leverer i bøtter og spann.

Odin fondsforvaltning 3

Konklusjon:

Kortversjonen er at 18 av 20 fond presterer bedre enn referanseindeks. Europafondene (aksjefond), Odin Konservativ og Odin Rente fremstår som vinnerne i årets tevling med referanseindeksene. Forklaringen bak Odin Konservativs suksess er at fondet innholder en ”god porsjon” Odin Rente, og ettersom Odin Rente har prestert meget godt har rentedelen i Odin Konservativ fått et sterkt løft gjennom året.

På nedsiden kan vi tillate oss å være misfornøyd med Odin Norge og Odin Norden. Vi har mange kunder med disse fondene på sin VPS – konto, og således forstyrres bildet av Odin som en forvalter som leverer bedre enn indeks på 18 av 20 fond.

Vår tro på basisporteføljen har også lønnet seg. Fasiten ble som følger:

Vår tro på basisporteføljen har også lønnet seg. Følgende prestasjon ble oppnådd:
Odin fondsforvaltning 04

Kunder som har kjøpt bankens anbefalte portefølje kan glede seg over gode resultater. Bankens anbefaling gav 14,3 % avkastning mens referanseindeksen gav 11,65 %.

Lykke til med sparingen!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.