Sørg for oppvarming i hus og hytte

Sterk frost fører til mange vannskader i bygninger.. Du som eier må sørge for tilstrekkelig oppvarming i alle rom med vanninstallasjon slik at vannet ikke fryser. Det er vel i orden hjemme hos deg? Og også på hytta?

Ingen ønsker å komme frem til hytta en sen fredagskveld og se at alt flyter på grunn av vannlekkasje fra bad eller kjøkken. Mange hytter står uten tilsyn i lengre perioder – og spesielt om vinteren. En vannlekkasje kan da fort bli omfattende og kostbar. Er du usikker på tilstanden på hytta er vårt råd å dra så snart som mulig for å kontrollere; spesiell om vannet ikke er avstengt.

Du som eier må sørge for at:

  • Alle rom i bygningen skal være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader
  • Røranlegget stenges og nedtappes, samtidig kontrollere at stoppekran er tett i
    • hus ved fravær utover 1 måned
    • fritidshus ved fravær utover 7 døgn

Hvis kravene i sikkerhetsforskriftene ikke er oppfylt og dette fører til skade, kan erstatningen blir redusert eller i verste fall falle bort.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.