En god bolig nummer to?

Flere og flere planlegger investering i utleieleilighet for å bidra til pensjonssparing, men når du kjøper for utleie er det viktig å være klar over noen viktige forhold.

Kostnadene ved utleie er langt høyere enn de fleste tror. Ofte ser man på lånekostnader og leieinntekt og får frem et regneeksempel som får det til å fremstå som dumt å ikke kjøpe, men hvis du tar hensyn til forventet tomgang, vedlikeholdsutgifter og stigende rentenivå så vil du i perioder sannsynligvis måtte betale fra egen lomme for å kunne eie en utleieleilighet. Det er derfor viktig å være klar over at du må ha en økonomi som er så robust at du tåler noen ekstra regninger over tid for at ikke dårlig likviditet skal tvinge deg til å måtte selge om noe skulle skje.

Et annet viktig forhold er at du låser økonomien din. Bankene ser på total lånebelastning når de vurderer økonomien din. Et ekstra lån til en utleieleilighet gjør at det kan være vanskelig å få større lån til bil, hytte eller boligbytte. Det er derfor viktig at du fremlegger slike planer samtidig med kjøpet av utleieboligen for å sjekke at du ikke må endre fremtidsplanene etter kjøpet.

Den siste faktoren som ødelegger økonomien i utleie for mange er endringer i livssituasjon. Flytting, jobbytte eller samlivsbrudd kan tvinge frem et salg på et ugunstig tidspunkt. Dette er risiko det ikke er mulig å planlegge for, men som samtidig gjør at man bør være helt sikker før man går inn på en investering i bolig for utleie.

Har du langsiktig perspektiv, og er klar over utfordringene du kan møte så er det fremdeles mulig å få et bidrag til formuesoppbygging gjennom utleie, men med forventning om lavere boligprisvekst og usikkerhetsfaktorene over er det uansett noe du bør tenke grundig over.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.