Kan du leve med halv lønn?

Hva bør en barne- og ungdomsforsikring inneholde?

Vi som foreldre er opptatt av at barna våre skal ha det bra og at de skal få en oppvekst som kan gi et godt grunnlag for ”voksenlivet”. Har vi stoppet opp og tenkt på hva som er det verste som kan skje barna våre? Hvis det først skjer et ”uhell” – hvordan vil det påvirke familien, samt familiens og barnets økonomi?

Mange vil stille seg spørsmål om hvilke ”uhell” det er som vil dekkes av en barne- og ungdomsforsikring. Uhell kan oppstå både i form av sykdom og ulykke. Men, det er langt større fare for at barn blir rammet av en alvorlig sykdom enn en ulykke. De fleste barn kommer seg heldigvis gjennom oppveksten uten å rammes av alvorlig ulykke eller sykdom. For de som rammes har det vist seg at forsikringsordningene har vært viktige for barnets økonomiske fremtid.

Til hjelp – både for foreldrene og barnet

Barneforsikring har som formål både å hjelpe foreldrene i en vanskelig situasjon – når hverdagen ikke er som den var i går. I tillegg skal den være med å sikre barnets fremtid slik at det til tross for alvorlige hendelser i barne- og ungdomsårene kan leve et liv med samme kvaliteter som andre jevnaldrende.

Foreldrenes økonomi

Mens barna er under foreldrenes omsorg og ansvar vil et alvorlig sykt eller skadet barn kunne medføre store konsekvenser for hele familiens liv. Dette gjelder økonomi, tid som en har til rådighet og i forhold til grunnleggende prioriteringer. Vi har heldigvis gode offentlige støtteordninger som trer i kraft i slike situasjoner. Men mange har likevel følt behov for mer penger, mer avlastning og mer tid sammen med barnet enn det som de faktisk har. I en slik situasjon vil en barneforsikring være til stor hjelp.

Barnets økonomiske fremtid

Når barnet vokser opp og skal ta ansvar for eget liv endrer utfordringene karakter. Alle har en grunnleggende sikring gjennom Folketrygden. Unge som blir uføre før de har begynt i arbeid kan ikke forvente å få andre ytelser fra Folketrygden utover minstepensjon. I dag ligger utbetalingene på litt i underkant av kr 200.000 pr. år. Og det skal de leve av resten av livet! Det er med andre ord viktig å sikre den fremtidige arbeidsevnen ved å ha en uføredekning som gir økonomisk bistand i tillegg til folketrygden.

Trygghet for inntekt gjennom hele livet

Barna våre er det viktigste og kjæreste vi har, og vi ønsker de alt godt. Vi vil at de skal gjøre det bra i livet og at de skal få mulighetene til å være med på det de selv vil og det som vennene deres gjør – uten at økonomien setter grenser. Ønsker du at barnet ditt skal være økonomisk sikret – både nå og i fremtiden – om uhellet først skulle være ute? Da kan en barne- og ungdomsforsikring være løsningen! Ved valg av forsikring er det viktig å ta stilling til hvilke elementer som dekkes og hva som er viktig for oss. Det er viktig at forsikringen gir dekning for sykdom, ulykke og arbeidsuførhet, samt at den har høye forsikringssummer.

Med barneforsikring kan barnet ditt opprettholde en viss levestandard om uhellet er ute – uten å være avhengig av økonomisk hjelp fra deg som foreldre.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.