Pensjonssparing med skattefradrag for selvstendig næringsdrivende – Superlønnsomt eller pensjonsfelle?

Kun 10 % av de ca 336.000 selvstendig næringsdrivende i Norge er klar over at de kan spare til pensjon med skattefradrag. I dag kan det spares inntil 4 % av lønn mellom 1 og 12 G til fremtidig pensjon, og det kan samtidig tilknyttes en uførepensjonsforsikring som det også gis fradrag for.

Er dette en gullavtale for de selvstendig næringsdrivende eller er det noen tilleggsopplysninger her som mangler?

Hvis inntekten er under 7,1 G (p.t. kr 583.066) vil sparingen gi en lavere folketrygd. Etter at den nye pensjonsreformen ble innført, blir 18,1 % av inntekt opp til 7,1 G hvert år overført til vår pensjonsbeholdning. Denne danner grunnlaget for vår alderspensjon fra folketrygden. Og ikke bare alderspensjon, blir vi uføre vil vår uførepensjon fra folketrygden være identisk med det vi hittil har opptjent i alderspensjon.

Er det da ingenting positivt med å starte pensjonssparing ved inntekt under 7,1 G?

Joda, den største fordelen er at man kan tilknytte en uførepensjonsforsikring med skattefradrag. Når vi vet at mellom 35-40 % av alle 35 åringer i dag blir uføre i løpet av de neste 30 år, og ved uførhet vet vi jo at lønna vår blir mer enn halvert, så vil en uførepensjonsforsikring kunne bli uvurderlig.

Hva så med inntekt over 7,1 G?

Her er det ingen tvil. Har man for eksempel kr. 800.000 i inntekt, kan man spare inntil kr 28.715 i året til pensjon, og ved skattesats på 51 % sparer man da kr 14.645 i skatt. Dette er en gullkantet pensjonssparing, løp og kjøp! Husk og tegne uførepensjonsforsikring, det gir også inntektsfradrag.

Det beste til slutt, for inntektsåret 2012 kan man fortsatt få redusert skatten. Frist for pensjonssparing med skattefradrag er 31.03.2013.