Eldre oftere utsatt for utspekulert svindel

Dessverre er ikke alle like ærlig, og noen ganger havner eldre i en sårbar situasjon. Med åpenhet rundt økonomi, og et våkent sosialt nettverk kan mange slike forsøk på økonomisk svindel avdekkes.

Enkelte av våre eldste kunder er utsatt for utspekulerte forsøk på økonomisk utnyttelse, og at når pårørende går gjennom økonomien så finner de i mange tilfeller mistenkelige transaksjoner.

Faresignaler kan være endret omgangskrets med nye og langt yngre venner eller venninner. Selvfølgelig kan dette være uttrykk for oppriktig vennskap, men vi ser også tilfeller av at slikt ”vennskap” kan være basert på at de ”låner” midler til ulike formål. I noen tilfeller har også eldre kunder endt med å kjøpe dyr kunst eller tepper fra slike nye ”venner”, og i enkelte tilfeller betalt mange ganger for samme vare.

Den viktigste oppfordringen er at pårørende er våken dersom det oppstår situasjoner hvor de føler at eldre i familien er i en sårbar situasjon. Snakk gjerne om økonomi, og dersom man ser at det er tydelige tegn til svekket evne til å ivareta egen økonomi, så ikke nøl med å iverksette prosess i forhold til å gå inn som hjelpeverge. Et slikt tiltak er noe de fleste kvier seg for, men som kan være en trygghet og støtte alle berørte. Samtidig ser vi ofte at det i svindelsaker har vært en lengre periode hvor familien har vært kjent med at det er behov for bistand i forvaltning av økonomi.

Hjelpeverge betyr at man etter godkjenning fra Overformynderiet bistår noen i en sårbar situasjon med å fatte beslutninger når det eksempelvis gjelder økonomiske forhold. Det innebærer ikke en umyndiggjøring. Den nærmeste til å bli oppnevnt er gjerne ektefelle eller nære slektninger. Foruten den hjelpetrengende selv, kan bl.a. vedkommendes ektefelle, foreldre, barn, søsken og tilsynslege ved den institusjonen vedkommende bor, søke om oppnevning av hjelpeverge.

Du finner søknadsskjema på overformynderiet.no.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.