Får din bedrift overskudd i 2012?

Du kan fortsatt redusere skatten med innbetaling til pensjonsavtalen, men det haster!

Det er smart å sette av midler nå på bedriftens pensjonsavtale. I utgangspunktet kan det innbetales ekstra til bedriftens pensjonsavtale for 2012 helt til og med 31.03.2013. I praksis er derimot fristen litt kortere, og den egentlige deadlinen er 22. mars. Inntil da kan du justere lønn og stillingsprosent for ansatte fra 01.01.2012 – 31.12.2012 og få utgiftsført kostnaden på regnskapet for 2012.

Alle bedrifter har et innskudd- og premiefond i tilknytning til pensjonsordningen sin. Innbetalinger til dette fondet gir bedriften inntektsfradrag på skatten.

Innbetalingen kan utgjøre inntil 50 prosent av gjennomsnittet av årets premie og premien i de to foregående år. Fradraget gis bare så lenge premiefondet ikke overstiger seks ganger gjennomsnittet. Dersom grensen overstiges skal bedriften tilbakeføre midler fra fondet til seg. Bedriften har anledning til å bestemme at midler som overstiger halvparten av maksimalgrensen skal overføres. Hele det tilbakeførte beløpet skal tas til inntekt i tilbakeføringsåret.

Innskudds- og premiefondet kan brukes til betaling av innskudd på pensjonsordningen, dvs. at bedriften kan trekke fra fondet til månedlig betaling av premie. Det gjelder både til sparing og uførepensjon. Det kan derfor være svært fornuftig å foreta ekstra innbetaling til innskuddsfondet i gode år, til bruk i ikke fullt så gode år. Siste frist for innbetaling er 31.03.2013.

Her bør vi foreta en nøyaktig beregning for din bedrift – kontakt oss nå!