God driv i nettotegningen

Verdipapirfondenes Forening (VFF) har nylig publisert tegningstall for verdipapirfond (vff.no). Tallene viser gode tegningstall og bransjen opplever bestandstall som overstiger historiske topper.

Norske personkunder har nå en samlet forvaltningskapital på 123 mrd i aksje – og kombinasjonsfond. Det er 15 mrd mer enn før finanskrisen. Bestanden i rentefond er nå ca 51 mrd. Samlet nettotegning hittil i år for alle fondstyper er ca 4,5 mrd.

På overordnet nivå har salget nådd 29 mrd i nettotegning. Til sammenligning var nettotegningen i 2012 42 mrd over hele året. Altså har 2013 fått en pangåpning.

At bestanden nå er på rekordhøye nivåer tilskrives at den gjennomsnittlige fondssparer begynner å lære seg at lave kurser og urolige tider ikke nødvendigvis er det beste salgstidspunktet. Dersom vi ser tilbake til 20. november 2008 var OSEBX notert i 180 poeng. På det tidspunktet hadde kundene fått kjenne på risikoen ved å være eksponert i aksjemarkedet. Noen kunder tålte ikke dette, og solgte. Andre fortsatte sparingen.

Hva er fasit så langt?

En kunde har 100 000 kr i Odin Global 20. november 2008. Denne kapitalen er resultat av en spareavtale på 2000 kr pr mnd. Dersom kunden hadde fortsatt sparingen og beholdt midlene plassert i fondet ville utviklingen vært som følger:

verdiutvikling fond

En traurig status 20. november 2008 er snudd til noe langt mer positivt 19.november 2013. Innskutt beløp er 204 000 kr, og verdien av sparingen er i dag 348 744 kr. Om man går etter dette i detaljene, ser vi at saldoen som var opparbeidet 20. november 2008 (100 000 kr) har doblet seg og er i dag verdt 210 000 kr. Innbetalt beløp i form av spareavtaler i perioden 20.november 2008 til i dag er ca 110 000 kr, verdien er ca 138 000 kr. Altså var dagen det så som verst ut dagen man hadde ”mest å tape ved å selge og mest å tjene ved å beholde”.

At verdipapirfondseiere valgte å stå i fondene sine i nedgangstidene gjør at fondsbransjen i dag kan notere rekordtall. I vår bank ser vi de samme trendene, men likevel er det på sin plass å poengtere disse historiske observasjonene til kunder som ønsker seg ut på grunn av uroligheter og andre kortsiktige bevegelser.

Vår rolle som rådgiver innebærer ikke alltid å snakke kunden etter munnen. Vi må tørre å fortelle kunden at fondssparing er en langsiktig affære hvor man må påta seg svingninger for å få en fremtidig belønning i form av avkastning. Beviset som ligger nærmest i nuet foreligger i perioden fra 20. november 2008 til i dag.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.