Gründer i magen?

Drømmer du om å starte opp for deg selv, være din egen sjef? Noe av det første man bør spørre seg selv; Er du en gründer- eller entreprenør-type? I banken møter vi mange som tar initiativ til å starte sin egen virksomhet, og ikke alle har planlagt konseptet sitt like godt. Her kommer noen gode tips å ta med seg på veien til gründervirksomheten.

God forretningsidé og plan

Først og fremst trenger du en god forretningsidè. Hvem er kundene? Hvilket problem løser du for disse? Hva er behovet? Hvilke forventninger kan man ha til produktet eller tjenesten? Hva er ditt konkurransefortrinn? Er forretningsideen forståelig og lett å huske? Gir den positive assosiasjoner? Er ideen lett å kommunisere ut? Helt overordnet, hva er målsetningen med virksomheten din? Profittmaksimering eller non-profitt virksomhet? Og viktigst; produktene og tjenestene må være salgbare.

Å starte en bedrift uten en god plan, er som å bygge et hus uten grunnmur. Hva er målet med virksomheten? Hvem er målgruppen? Foreta gjerne egne markedsundersøkelser på dette. Kan du greie å bygge et kundenettverk? Hvem er dine konkurrenter? Har du den kompetansen som behøves? Hva med økonomien i konseptet? Finnes det oppstartskapital? Hvordan er tidsplanen?

Oppstartskapital

En av de største utfordringene for gründere er å få tak i oppstartskapital. Mange som starter egen virksomhet har spart seg opp kapital. Dersom du allerede er i en jobb, kan det være greit å beholde den eller redusere stillingsprosenten din mens du etablerer virksomheten. Spar så mye som mulig før oppstart. Den personlige kapitalen er den beste startkapitalen, og den gjør deg i stand til å sette i gang uten store kostnader i begynnelsen. Å være gründer er hardt arbeid, og du må kanskje være villig til å gjøre noen offer på veien.

Nedskalering av utgifter på alle områder vil være helt nødvendig i en periode. Gjør også grundige undersøkelser rundt støtteordninger,legater og andre tilskuddsmuligheter. Banken kan også bidra med oppstartskapital til gode forretningsideer. Oppstartskapital er som regel nødvendig når du starter egen virksomhet, og du kan forvente å måtte bidra med minimum av 20% kapitalbehovet selv. Alternativt kan du forsøke å få med investorer. Dette kan være en krevende øvelse, men det er absolutt mulig. Ofte vil det ligge krav om eierandeler i virksomheten for investorene.

Sett gjerne opp en tidslinje. Å etablere en virksomhet tar tid og krever midler man kan leve av i en oppstartsfase der man skal jobbe seg opp et nettverk av kunder inntil kontantstrømmen er tilfredsstillende.

Vær realistisk i forhold til kostnader og sørg for å ha god likviditetsstyring. Det er ikke uvanlig å ha svake resultater de første årene. I tillegg er man selv ansvarlig for å sette av midler til skatt og avgifter. Her er det mange som har fått seg en overraskelse når skatteoppgjøret foreligger.

Kjenn dine styrker og svakheter

Ingen greier å ha god kunnskap om alle aspekter ved det å starte egen virksomhet. Vær ærlig med deg selv på hvor du har dine styrker og svakheter. På den måten kan du knytte til deg andre mennesker som kan bidra med kunnskaper på områder du føler deg på tynn is.

Dersom økonomi er et område du ikke er så god på, så skaff deg en god rådgiver i banken som kan hjelpe deg med dette. Søk gjerne hjelp hos andre som har startet egen virksomhet. Dra nytte av deres erfaringer og unngå å gjøre de samme feilene. Har du mulighet til å følge et gründer-program eller et kurs for småbedrifter, så kan det være gull verdt. Benytt deg gjerne også av hjelp fra venner og bekjente som har den gode dugnadsånden i seg.

Evne til å selge seg selv

For å lykkes som gründer er det essensielt at du har evne og vilje til å gjøre butikk av ideen. Du må se muligheter for verdiskapning og ha ambisjoner om å lykkes. Det finnes et vell av gode ideer, og derfor er det viktig å skaffe seg god kunnskap om markedet man skal operere i. Kunnskap om eget konsept, kunder, marked, leverandører, konkurrenter og andre faktorer er avgjørende for om du lykkes eller ei.

Det er også essensielt å inneha evnen til å skaffe seg kunder og selge seg selv. Da må man være åpen for å se nye muligheter. Et eksempel her kan være om man ønsker å starte en virksomhet i Storgata i Molde. Er det da kun beboere i Molde og regionen rundt som er kundepotensialet eller kan man implementere e-handelsløsninger som gjør at hele verden blir markedsgrunnlaget?

Virksomheter som har skaffet seg gode e-handelsløsninger og er aktive på digitale medier med egen hjemmeside, blogger, facebook, Linkedin, Instagram vil kanskje være de som lykkes i fremtiden. Ny teknologi skaper nye handelsmønster blant konsumentene. Skal du lykkes må du vurdere å bruke ny teknologi.

Selskapsform

Noe du må ta stilling til når du starter din egen bedrift, er hvilken type selskapsform bedriften skal være. Det finnes flere typer selskapsformer, og de vanligste er enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller aksjeselskap.

Enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap er selskapsformer der du som eier står personlig ansvarlig for eksempelvis selskapets gjeld. I et aksjeselskap derimot er du ikke ansvarlig for mer enn aksjekapitalen du skyter inn om virksomhetene skulle gå konkurs. Mange som starter egen virksomhet begynner ofte som enkeltpersonvirksomhet, og går med tiden over på å bli aksjeselskap.

Sikre deg selv

Når du starter din egen bedrift er det viktig å sikre seg selv og virksomheten. Noen forsikringer og ordninger må du ha, andre bør du ha. Vurder sammen med rådgiveren i banken hva som passer best for deg. Dersom du har ansatte er du pliktig til å opprette en pensjonsordning og ha yrkesskadeforsikring. Og har du kjøretøy må du minimum ha ansvarsdekning. I tillegg bør du ha uføreforsikring, ansvarsforsikring, brann- og tyveriforsikring, samt reiseforsikring og ulike livsforsikringer. Det er viktig å være klar over at når du driver for deg selv er at du alene er ansvarlig for å lage en god pensjonsordning utover Folketrygden.

Jobb smart

Flere banker tilbyr gode nettbank- og mobil-bankløsninger som gir deg god oversikt over den løpende økonomien og som samtidig tilbyr gode løsninger for blant annet fakturering, skattetrekkskonto og kontroll av betalinger. I tillegg arrangerer noen banker jevnlige kurs for små og mellomstore bedrifter innen økonomi, ledelse, markedsføring og innovasjon. NAV holder også jevnlige etablererkurs. Det samme gjør den fylkeskommunale satsinga www.hoppid.no. Sjekk også hjemmesidene til Innovasjon Norge og Nærings- og handelsdepartementet, de har mye nyttig informasjon for etablerere.

Å starte egen bedrift kan være skummelt, men også veldig spennende. En selvstendig tilværelse der du er din egen sjef og med et brennende ønske om å realisere en forretningsidè virker forlokkende på mange. Sørg for å søke råd hos de med erfaring på området. Med riktig konsept og god planlegging kan drømmen bli til virkelighet.

Lykke til med gründerdrømmen!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.