Storkonflikt om pensjon i vente?

LO-leder Roar Flåthen mener at pensjon må bli en del av tariffavtalen i privat sektor. Det er ikke alle enige i.

Etter at Banklovkommisjonen nå i januar la frem sin siste utredning om tilpasning av private tjenestepensjoner til ny folketrygd, sier Flåthen det vil bli lettere å få til en tariffesting. LO-lederens mål (og drøm) er at alle arbeidstakere skal ha en pensjon som tilsvarer det offentlig ansatte har. Ansatte i offentlig sektor har en pensjon på 66 % av lønn inkl. pensjon fra folketrygden.

Unio, YS og Akademikerne stiller seg bak kravet til LO.

LO-kongressen våren 2013 vil sannsynligvis fatte et vedtak som gjør at tariffoppgjøret i 2014 blir et pensjonsoppgjør.

NHO ved administrerende direktør Kristin Skogen Lund avviser krevet fra LO om at pensjon skal være en del av lønnsoppgjøret. “Vi vil ikke tariffeste pensjon slik at alle bedrifter må ha et system. Vi har et godt system i dag, og det er ulik evne i bedriftene til å bære dette,” sier NHO lederen.

LO`s nestleder Tor-Arne Solbakken har et annet syn på saken og opplyser at LO er beredt til å sette hardt mot hardt.
“Hvis NHO vil være forberedt til 2014 og innstilt på å finne løsninger og unngå en konflikt, må de prate med oss nå”, sier Solbakken.

Det eneste som er sikkert da er at hvis du følger med på denne bloggen, så skal vi sørge for å holde deg oppdatert på hva som skjer på pensjonsfronten.