Er du og din familie godt nok forsikret?

Ulykke eller sykdom kan man ikke forsikre seg mot, men forsikringer kan bidra til å lette eller fjerne økonomiske konsekvenser ved sykdom eller ulykke. Her får du tips og råd om hvilke forsikringer du som driver med landbruk bør ha.

Hva skjer hvis du blir ufør?

Gårdbrukere er ikke underlagt en arbeidsgiver og får dermed ikke utbetalt sykepenger ved uførhet. En vanlig lønnsmottaker vil få utbetalt sykepenger i 12 måneder, og har derfor karenstid på 12 måneder på uførepensjonen. Som selvstendig næringsdrivende kan man velge å ha 3 måneder karenstid og dermed få utbetalt uførepensjon tidligere.

En uførepensjon vil dekke noe av inntektstapet du vil få hvis du skulle bli ufør. Uførepensjon gir deg et månedlig bidrag i tillegg til det du får fra folketrygden. Uførepensjon er den viktigste forsikringen en gårdbruker kan ha.

Hva skjer hvis du eller din partner faller fra?

Hvis en av familiens forsørgere dør, vil en viktig del av inntekten forsvinne. Et dødsfall kan etterlate høye, faste utgifter og mange forpliktelser. Ved å ha en livsforsikring, unngår dere at økonomien setter begrensninger i en allerede vanskelig situasjon. En livsforsikring vil i det minste redusere de økonomiske bekymringene.

Størrelsen på livsforsikringen bør vurderes mot gårdens gjeldsbelastning. Har man investert i ny driftsbygning og gjelda er høyere enn verdiene bør man ha livsforsikring som minst dekker differansen. Er man gift, og spesielt om man har barn, anbefaler vi at livsforsikringen gjør det mulig for den gjenværende part å betjene gjelda alene.

Hva skjer med gården din hvis du blir langvarig syk?

For deg som driver i landbruket gir det store utfordringer dersom du skulle bli syk i lengre perioder. Har du tid til å stå i helsekø? Ofte har avløsere høyere timebetaling enn bonden selv. Om man må vente i helsekø kan økonomien bli en bekymring i tillegg til helseproblemet.

Med behandlingsforsikring i SpareBank 1 får du:

  • behandling innen korte frister
  • profesjonelt støtteapparat som hjelper gjennom hele prosessen
  • all behandling skjer i det private helsevesen

Med behandlingsforsikring vil du komme raskere tilbake i arbeid og dermed minske konsekvensene for driften.

En ulykke inntreffer uforutsett og plutselig

En ulykke kan ramme bare en person, men konsekvensene merkes ofte av flere. En ulykkesforsikring gir en engangsutbetaling om en ulykke skulle inntreffe. I tillegg til varige mén som følge av en ulykke, kan økonomiske problemstillinger også oppleves som store belastninger. Det kan bety at flere må omstille seg. En ulykkesforsikring er ingen forsikring mot at noe skjer, men det kan gjøre en vanskelig tilværelse litt lettere.

Vi anbefaler deg til å ta en gjennomgang av personforsikringene dine, gjerne sammen med en rådgiver i banken.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.