Kan du leve med halv lønn?

Mange har uførepensjon gjennom arbeid, men langt ifra alle. Har du det? Hvis ja – hvor stor del av dagens lønn får du utbetalt?

Lønnen blir redusert for de aller fleste som blir arbeidsufør. Har du tenkt over hvordan du med din ”nye” lønn fortsatt kan betale alle utgiftene som du har i dag? Boliglån, strøm, kommunale utgifter, mat, barnehage, forsikringer og alle andre utgifter. Hvis du ikke klarer det – hva skal du eventuelt kutte på?

Dette må du leve av hvis du blir arbeidsufør

Lønn annenhver måned

Du tenker sikkert at arbeidsuførhet ikke rammer meg. Og det er du ikke alene om å tenke. Sannsynligheten er liten – slike ting skjer bare ”andre”! Det er mulig du har rett, men tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er 40 % sannsynlig at en kvinne på 35 år blir arbeidsufør i løpet av de neste 30 årene. Mens det er 35 % sannsynlig at en mann på 35 år blir arbeidsufør i løpet av de neste 30 årene.

slide-hoved

I dag er nesten 30 % av den norske befolkningen på trygd. Og ingen land i verden har en større andel av yrkesaktiv befolkning på uføretrygd. Det er ekstra skremmende at det er gruppen ”unge uføre” som øker mest.

Utbetalingen fra folketrygden ved arbeidsuførhet utgjør omtrent halvparten av lønnen du har i dag. Jo høyere lønn du har, desto større blir inntekstfallet ved arbeidsuførhet. Tjener du kr 500.000 og blir arbeidsufør får du bare 49 % av dette i uførepensjon fra folketrygden. Eller sagt med andre ord; halv lønn. Og det får du så lenge du er arbeidsufør! Klarer du med den nye inntekten å opprettholde samme levestandard som i dag? Eller ønsker du hvis du blir ufør og redusere levestandarden?

Heldigvis – det finnes løsninger!

Uføredekning fra arbeidsgiver kommer i tillegg til uførepensjon fra folketrygden. Det gir en ekstra sikkerhet for de som har en slik avtale.
Av de som har obligatorisk tjenestepensjon, ca 700.000 arbeidstagere, er det kun 10 % som har tilknyttet uførepensjon. I spørreundersøkelser utført av SpareBank 1 Forsikring er det derimot så mange som 60 % av disse som tror de har en slik uførepensjon.

I dag kan arbeidsgiver gjøre endringer i forsikringsdekninger for sine ansatte. Vi skifter også arbeidsgiver oftere enn før – er du sikker på at din nye arbeidsgiver vil ha samme ordninger som du har i dag? Har det i mellomtiden skjedd noe med helsen din som gjør at du ikke får kjøpe uføredekning sitter du igjen med kun utbetalingen fra folketrygden.

Vi anbefaler alle våre kunder å sikre inntekten sin ved å ha en egen uførepensjon. En forsikring som en selv råder over og betaler for. En privat uførepensjon gir utbetaling i tillegg til det du får fra folketrygden og arbeidsgiver. Dette gir deg en bedre økonomisk trygghet i tilfelle du blir arbeidsufør.

pyramide

La oss synliggjøre dette et eksempel En kunde tjener i dag kr 400.000. Han er ansatt i kommunal sektor, og har via arbeidsgiver 66 % uførepensjon. Hvis kunden blir arbeidsufør får han utbetalt kr 264.000 totalt fra Folketrygden og arbeidsgiver. For å redusere inntektstapet på kr 136.000 bør kunden velge en individuell uførepensjon. Med for eksempel en forsikringssum på kr 80.000 blir kundens ”nye” inntekt som arbeidsufør kr 344.000. Er dette et akseptabelt inntektsnivå for kunden? Hvis det er for lavt, må forsikringssummen på den individuelle uførepensjonen være enda høyere.

Uførepensjon kommer til utbetaling både ved midlertidig og varig uførhet. Den utbetales månedlig så lenge som det er behov for det. Du har da fortsatt ”inntekt” til å betjene dine økonomiske forpliktelser.

Start inntektssikringen din i dag!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.