17. mai – om lommepenger og krone-is

Nå er vår flotte nasjonaldag rett rundt hjørnet, med alt det som hører til. Korps, bunad, hurra-rop og isspising. Her er litt om lommepenger, den norske krona og den berømmelige kroneisen.

Krona – et nasjonalsymbol

Etter at grunnloven var signert på Eidsvoll i 1814, fikk Norge sin egen hovedstad (Christiania), regjering, hær, flåte, lovverk, sentralbank og parlament. Og selvfølgelig også sin egen valuta. Først ble speciedaleren brukt, og i 1875 ble den norske krona innført – og Norge ble brakt inn i den skandinaviske myntunionen.

Denne unionen ble oppløst i 1914 – men både Norge, Sverige og Danmark valgte å beholde navnet på sine respektive, og nå separate valutaer. Krona var, gjennom store deler av århundret, knyttet opp mot faste vekslingskruser på britiske pund og senere amerikanske dollars. I 1992 valgte Norges Bank å gå bort fra de faste vekslingskursene, og gikk over til flytende markedsregulerte kurser. Slik er det også i dag.

Kroneis-kursen

En folkelig måte å måle krone-kursen på, er prisen på krone-isen. Den ble første gang laget i 1953 og kostet da 75 øre. Fra 1955 til 1970 kostet denne 1 kr. Og i følge grafen under kan vi se en prisutvikling fra 1972 da kroneisen kostet 2 kr og fram til i dag, 24 kr. Det vil si at for en 50-lapp i 1990 fikk barna 5 kroneis. Mens på 17. mai i morgen får poden bare 2 is for samme 50-lapp.

prisutvikling på kroneis

Lommepenger: hardcash-plastkort

Med tiden blir kravet til lommepenger og typen lommepenger også en gjenstand for utvikling. I Sparebank 1 har de siden i høsten 2012 sendt ut 1400 bankkort til barn, noen helt ned i syvårsalderen. I 2011 utgjorde kontanter kun 6 prosent av totalverdien på betalingsmidler. Derfor er også barn nødt til å lære seg den abstrakte verdien av penger og ikke bare ved kontanter i hånden.

Selv om vi på 17. mai får mest søtsaker for “hardcash”, gir vi likevel noen tips til foreldre som har ordnet med bankkort for barn

  • Vurder om barnet er modent nok til å få bankkort, uavhengig av alder, og føl deg trygg på at han/hun kan beherske det.
  • Forklar barnet at kortet ikke er utømmelig.
  • Vis dem hvordan de selv kan sjekke hvor mye penger de har.
  • Ikke sett inn alle pengenepå brukskontoen, men ha en egen sparekonto som foreldrene styrer.
  • Vær klar på at kortet er privat.
  • Ikke ha PIN-koden på huskelapper, men lag en kode som er lett for barnet å huske.
  • Snakk om med barnet om hva man skal gjøre hvis man mister kortet.

Kilder: Diplom-is.no, Dine Penger, Torvet Frukt og Tobakk Åndalsnes.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.