Kausjon og mulig konsekvens

Blant unge så er rundt 40 prosent av alle lån som løper med pant i foreldres bolig, og circa 15 prosent av alle nye lån har kausjon. Undersøkelse viser at det er tre ganger så stor fare for å havne i økonomisk trøbbel om du får hjelp til boligkjøpet.

Vi har tidligere skrevet utdypende om at du ikke skal skrive under kausjon før du har lest den lille skriften, men i forbindelse med en artikkel på nrk.no før helgen ble det også gitt noen nye tips – de ønsker vi å dele med deg.

  • Ingen bør skrive under på kausjonspapirer uten å ta seg en prat med sin egen bankrådgiver om hva kausjon kan innebære, og hvordan kausjonsansvaret kan påvirke egne økonomiske planer
  • Alle bør ha en klar avtale med den de stiller kausjon for om når kausjonen planlegges avsluttet, og passe på at løpetid på lån er så kort at behovet for kausjon raskt bortfaller
  • Kausjoner bør være på et minst mulig beløp, og aldri et større beløp enn du selv har råd til å betale ned i tillegg til annen gjeld du har
  • Begynn aldri å stille kausjon for inkassogjeld eller forbrukslån uten å konferere med din bankrådgiver. En opprydding i økonomien er en komplisert jobb hvor det er lett å gjøre dyre feil for deg som kausjonist.

Les artikkelen her.

Dersom du er ung er det alltid lurt å se hvilke muligheter foreldrene dine har for å kunne hjelpe deg – å få de til å stille som kausjonist er ikke nødvendigvis eneste utvei.

Det er viktig å se konsekvensene bolighjelpen har for begge parters økonomi

I mange tilfeller er det bare de unge som er i direkte dialog med banken når foreldre skal hjelpe dem inn i boligmarkedet. Skal du hjelpe unge med boligkjøp så oppsøk alltid din egen rådgiver for å sikre at løsningene er tilpasset din økonomi.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.