Vær bevisst ansvaret ved utleie av båt

Norskekysten er lunefull med raskt skiftende vær, men alle er ikke like forberedt på dette. Båtutleiere og tilbydere av forbrukertjenester til sjøs må forsikre seg om at leietager har tilstrekkelig opplæring og informasjon for en sikker båttur.

Raskt skiftende vær, sterk vind og store nedbørsmengder kan gi fare for stormflo og økt bølgehøyde. Dette er faktorer som kan påvirke sikkerheten til sjøs og som må tas i betraktning ved planlegging og tilrettelegging av utleietjenesten.

Det er viktig å huske på at ikke alle har samme kunnskap om vær- og sjøforhold som deg selv.

Langs Norskekysten kan dårlig vær komme fort og bli ekstremt. Mange turister mangler erfaring med båt og sjøliv, men vil gjerne ut og fiske. Dette kan bli skjebnesvangert.

Båtutleier må gi opplæring

Hvis du skal leie ut båt må du forsikre deg om at leietager har den kunnskapen som er nødvendig for en sikker båttur. Du må gi den opplæringen og informasjonen som er nødvendig. Er du ikke overbevist om at det er tilstrekkelig anbefaler vi at båten ikke leies ut.

Det har skjedd flere dødsulykker med utleiebåter de siste årene. Spesielt har utenlandske turister vært involvert.

Båtutleier må gi tilstrekkelig opplæring i bruk av båt, utstyr og varslingsrutiner. Man må også vurdere egnetheten til de som skal bruke båten.

For at utleier skal komme i ansvar for skaden må det være årsakssammenheng mellom utleiers unnlatelse og skaden.

Leietaker har også ansvar

Utleier har hovedansvar for at sikkerheten er ivaretatt. Men også leietaker har ansvar. Skal du leie båt har du ansvar for å se egne begrensninger, innhente kunnskap, spørre om råd og se an forholdene.

Vi er sammen om sikkerhet på sjøen

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.