Et av verdens største settefiskanlegg!

Nylig besøkte vi Lerøy Midnor sitt nye settefiskanlegg i Belsvik i Hemne. Det ferdigstilles i disse dager med en kapasitet på produksjon av 14 millioner settefisk i året, og er dermed et av verdens største.

Laksekonsernet Lerøy er et av verdens fremste bedrifter innen produksjon og markedsføring av laks og andre fiskeprodukter. Konsernet selger produktene sine i mer enn 100 land over hele verden.

Lerøy Midnor er den bedriften som leverer de beste resultatene i Lerøy-konsernet. Ved å ta i bruk det nye settefiskanlegget sikres kvaliteten og driften i selskapets lakseproduksjon.

Anlegget skal forsyne bedriftene Lerøy Midnor og Lerøy Hydrotech med store deler av årsbehovet for settefisk. Det er bygd opp med ny teknologi basert på gjenbruk (resirkulering) av vann, i motsetning til eldre settefiskanlegg som var basert på gjennomstrømning av vann.

Eldre anlegg var avhengig av store vannmengder, som i perioder med kaldt vann måtte varmes opp for å oppnå riktig vanntemperatur.

I det nye anlegget brukes vannet flere ganger. Teknologien gir kostnadsbesparelser, er bedre for miljøet og gjør det mulig for bedriften å levere sjødyktig settefisk gjennom hele året.

“Dette er en nyvinning ved produksjon av settefisk,” forteller daglig leder Erik Daaland til oss. “Anlegget er fullstendig rømningssikkert. Som følge av at hele produksjonen skjer i et lukket anlegg på land uten utslipp til ytre miljø, innebærer driften en stor miljøgevinst. Vi er på god vei mot å produsere laks i “grønne” konsesjoner.”

Lerøy Midnor har vært kunde i SpareBank 1 SMN siden Midnor-konsernet ble etablert for 15 år siden. Vi har hatt byggefinansieringen av anlegget og har dermed fulgt med i hele byggeprosessen.

Nå når anlegget er ferdigstilt kan vi trygt si at banken finansierer et av verdens beste og største settefiskanlegg, og det er vi stolte av!

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.