I samarbeid med NA skal Sparebank 1 finne den eller dem i Namdalen som fortjener å få 100.000 kroner for sitt lokale engasjement. Fra venstre: NAs sjefredaktør Kim Riseth, banksjef Guri Moum Brede, markedssjef Eva Meidal i NA og banksjef Beate Skillingstad. Foto: Namdalsavisa, Runar Moen

Folkets Tælpris i Namdal

For første gang skal Folkets Tælpris utdeles i Namdal. Har du, eller kjenner du noen som har tæl, engasjement og glød for lokalmiljøet? En sjekk på 100.000 kroner venter på en fortjent mottaker.

I samarbeid med NA er vi på leting etter kandidater som gjør en spesiell innsats i lokalsamfunnet sitt i Namdalen. Vi vet det finnes mye glød og engasjement i dette området, og det er det vi er på jakt etter.

Pengene skal gå til et lokalt tiltak, eller prosjekt som frivillige, lag eller foreninger står bak, og som vi håper kan glede mange.

Folkets Tælpris skal gå til lag, foreninger eller privatpersoner som viser glød og engasjement.

Det er folket som bestemmer hvem som bør motta folkets tælpris. Juryen plukker ut seks kandidater som alle blir presentert i NA, før vinneren avgjøres via avstemming.

I perioden 23. mai til 1. september kan alle som mener de gjør en god jobb – det være seg innen kultur , idrett eller frivillig arbeid, har en ide eller arrangement de vil gjennomføre eller rett og slett fortjener en oppmerksomhet, sende inn søknad.

Søknad med kort begrunnelse sendes til guri.moum.brede@smn.no