Gavedryss til gode formål i Trondheim

Vi ønsker å kjenne, forstå og ikke minst bidra til nærområdet i vår region. Hvert år deler vi ut gaver til et bredt spekter av mottakere og samarbeidspartnere som på hver sin måte bidrar til lokalsamfunnet sitt. Vi samlet noen av mottakerne i Trondheim til gaveutdeling.

– De som har de beste driverne, og de beste sakene, de vil vi samarbeide med. Det er akkurat derfor dere sitter her i dag, startet banksjef Tore Bull Hedel med å si til forsamlingen av gavemottakere. -Å jobbe i Midt-Norges største bank er fantastisk. Særlig når det betyr at man representerer en bank som står for så mange gode holdninger. Der det er vilje, der er det muligheter. Det tror jeg alle her vet.

Vi i banken har et mål om å bli den anbefalte banken, basert på at vi skal være nær og dyktig. Gavearbeidet vårt gjenspeiler mangfoldet i vår region, og bidrar til alt fra nye korpsuniformer, fotballutstyr, teater, omsorgs- og frivillighetsarbeid, til små og store arrangementer. Vi gir ut midler til gode formål i hele vår region – fra Sogn og Fjordane til Nord-Trøndelag.

Banksjefene Liv Melleby, Hilde Sem Lykke, Tore Bull Hedel og Jan Løbakk hadde samarbeidet for å samle noen av mottakerne i Trondheim til en felles gaveutdeling ved vårt hovedkontor i Søndre gate. – Det at vi sitter her akkurat nå er jo også litt spesielt. Vi er jo nemlig på historisk grunn, i tillegg til å være i en bygning som er tenkt som et tilskudd til byrommet i sentrum. Dette er et åpent sted for samling, kultur, historie og kunst, forklarte Liv Melleby.

Banksjefer Jan Løbakk og Liv Melleby med representanter fra mottakere i Trondheim Sentrum: Teatergruppa Integretto, Småbispan, Nardo revylag, Trondheim Ballroom Orkester, Omsorgshuset/matbussen, Trondheim Frivillighetssentral for vanskeligstilt ungdom og GROnett - Fredrikke konferansen.

Banksjefer Jan Løbakk og Liv Melleby med representanter fra mottakere i Trondheim Sentrum: Teatergruppa Integretto, Småbispan, Nardo revylag, Trondheim Ballroom Orkester, Omsorgshuset/matbussen, Trondheim Frivillighetssentral for vanskeligstilt ungdom og GROnett – Fredrikke konferansen.

Banksjef Tore Bull Hedel med mottakere fra Trondheim Vest/Sør: TOFA, Byåsen IL, Flatås IL, Byåsen Frivillighetssentral, Nyborg IL, Breidablikk skolekorps, Byåsen musikkkorps og Sverresborg Hoops.

Banksjef Tore Bull Hedel med mottakere fra Trondheim Vest/Sør: TOFA, Byåsen IL, Flatås IL, Byåsen Frivillighetssentral, Nyborg IL, Breidablikk skolekorps, Byåsen musikkkorps og Sverresborg Hoops.

Banksjef Hilde Sem Lykke med flotte representanter for: Åsvang og Eberg Skolekorps, Utleira Skolekorps, Solbakken og Vikåsen Skolekorps, Charlottenlund Sportsklubb, Nidaros Turn og Freidig Sportsklubb.

Banksjef Hilde Sem Lykke med flotte representanter for: Åsvang og Eberg Skolekorps, Utleira Skolekorps, Solbakken og Vikåsen Skolekorps, Charlottenlund Sportsklubb, Nidaros Turn og Freidig Sportsklubb.