Livsforsikring – sikrer de som blir igjen økonomisk

Hva skjer med familiens økonomi og bolig om du faller fra, og din ektefelle/samboer blir alene igjen med boliglånet? Eller hva hvis du er den som blir igjen alene?

Hvis en av husholdningens forsørgere dør forsterkes tapet ytterligere ved at en inntekt forsvinner, men utgiftene vil omtrent være som før. Det kan da bli vanskelig for den som blir igjen å betjene boliglånet som er basert på to inntekter.

En livsforsikring tar ikke bort sorgen ved at en faller fra. Men den kan være med å redusere de økonomiske konsekvensene. Det kan være avgjørende for at familien fortsatt kan bo i dagens bolig.

Fortsatt kunne bo i dagens bolig

For at de etterlatte skal kunne opprettholde samme levestandard som før er det viktig å tenke gjennom de økonomiske konsekvensene ved dødsfall.

Livsforsikring gir den som sitter igjen et engangsbeløp som kan benyttes til å nedbetale hele, eller deler av boliglånet. De etterlatte får dermed muligheten til å beholde boligen og unngå økonomiske problemer i en ellers vanskelig periode.

For familier med barn er det en ekstra trygghet at de fortsatt kan bo i samme hus og leke med de samme naboungene. I tillegg til å fortsette på samme barnehage, skole og fritidsaktiviteter.

Økonomien vil ikke være begrensningen for at livet skal gå videre i den sorgen det er å miste partneren, og for barna å miste en av foreldrene.

Sikre familien økonomisk

De fleste baserer familielivet på mer enn én inntekt. Et dødsfall kan føre til at den etterlatte sitter igjen med høye, faste utgifter og mange forpliktelser.

Nå kan du tegne livsforsikring på en enkel måte på internett, ved hjelp av BankID. Du trenger ikke å være kunde oss hos for å kjøpe livsforsikring.

En livsforsikring vil redusere de økonomiske bekymringene. Vi anbefaler alle å ha en livsforsikring som dekker total gjeld. Det har flere fordeler:

  • Forhindre at de etterlatte blir sittende igjen alene med alle utgiftene og forpliktelsene
  • Kan velge hvem som skal motta utbetalingen – uavhengig av arverekkefølge
  • Utbetaling ved dødsfall – uansett årsak
  • Utbetalingen er skattefri

Du kan ha livsforsikring gjennom arbeid og i noen tilfeller via medlemskap i en fagforening. Hvis en faller fra vil du få utbetaling fra alle avtalene om livsforsikring som finnes registrert på den som faller fra.

Vi hjelper deg med løsninger som sikrer at du kan beholde huset – selv om det oppstår ufortusette endringer i livet ditt.

Det ligger mye omtanke og kjærlighet i å forhindre at dine nærmeste blir sittende alene tilbake med alle låneutgiftene og forpliktelsene om du skulle falle fra.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.