NæringsDriv 2013: Sunnmøre – den blå regionen

For fjerde året på rad gikk NæringsDriv av stabelen i Ålesund. Det kan nå stolt betegnes som en etablert og fast samling av næringslivstopper, finans, akademia, politikere, journalister og andre samfunnstopper.

Gjennom fire år har SpareBank 1 SMN fasilitert og annonsert viktige begivenheter på konferansen. Eksempler på dette er samarbeid mellom Høgskolen i Ålesund og NTNU i Trondheim. Støtte til inkubatorprosjekt for innovasjon i samarbeid med Norskt Maritimt Kompetansesenter. Og gjesteprofessoratet til Ola Grytten, ålesunder og av de mest profilerte foreleserne på NHH i Bergen, på Høgskolen i Ålesund.

Dette er viktige ledd i den satsingen SpareBank 1 SMN gjør i forhold til å knytte akademia og arbeidsliv sammen. Vi, som bank, er en aktiv pådriver for utvikling og integrering av den maritime klyngen på Sunnmøre.

Vi samarbeider når vi kan, og konkurrerer når vi må!

Næringslivet på Sunnmøre er en internasjonal suksesshistorie. Mantraet har vært som tittelen på dette avsnittet indikerer. Men, vil denne suksessformelen virke også i fremtiden?

Konferansen samlet i år over 220 mennesker til å diskutere hvordan Sunnmøre skal fortsette sin unike internasjonale suksesshistorie.

For hvordan klarer Sunnmøre – til tross for verdens høyeste kostnadsnivå, en geografi og demografi som er imot oss og en infrastruktur som gjerne skulle vært bedre – og likevel produsere maritime klynger som er verdensledende innen sine felt? Er det på grunn av eller på tross av noen av begrensningene man har møtt?

Gjennom dyktige forelesere fra både næringsliv, akademia og ikke minst både fagforening (LO) og arbeidsgiverforening (Norsk Industri) ble det grundig diskutert og forelest om hva som har gjort Sunnmøre til den suksess historien det er i dag, og ikke minst hva som skal til for å fortsette å ta en ledende posisjon innen spesielt maritime næringer.

Spesielt interessant i år var det kanskje å se at LO og Norsk Industri som man ofte opplever som steile motstandere faktisk også har mye felles agenda når det kommer til utviklingen av norsk næringsliv.

Gode innlegg med kraftig innhold

Norsk Industri leder Stein Lier Hansen snakket konsist og direkte og rett til politikerne om hva som skal til for å utvikle Norsk fastlandsindustri i framtiden. Tredelingen i Norsk økonomi (fastlandsindustri, oljerelatert næringsliv og offentlig virksomhet) er godt kjent, og Stein Lier Hansen brenner sterkt for å hindre at vi nærmest blir apatiske i forhold til at oljerelatert industri går bra mens fastlandsindustrien sliter.

Anders Almestad i Rolls Royce pratet om hvordan en global aktør som Rolls Royce tilpasser seg nye strukturer. Konsernbanksjef og primus motor for konferansen, Jan Rune Hurlen, fortalte om SpareBank 1 SMN sitt engasjement på Sunnmøre. Torger Reve professor på BI har vært med siden starten og ledet også en god oppsummering sammen med SpareBank 1 SMN sin egen konferansier Marvin Wiseth på slutten av dagen.

IMAG0445red

Et foredrag som i og for seg var helt på siden av dagens tema, men som var utrolig inspirerende sto Morten Schakenda for. Bedre kjent som bakeren i Lom. Schakenda investerer, til tross for uhelbredelig kreft, åtte millioner kroner i utvikling av sitt fantastiske bakeri på Lom. Bakeriet har gjort fantastisk suksess og har lange køer i en liten bygd i Gudbrandsdalen. Historien er til stor inspirasjon for alle og viser hva man kan få til når man har skikkelig Tæl! Vi ønsker Morten Schakenda all hell og lykke i sin kamp mot kreften og i utviklingen av bakeriet.

Konsernsjef Finn Haugan holdt innlegg om hvordan banken tilpasser seg en global verden med utfordringer knyttet til blant annet nye kapitalkrav fra myndighetene. Det viktigste budskapet var kanskje likevel, at SpareBank 1 SMN er etablert på Sunnmøre med ett evighetsperspektiv.

Vi satser tøft på utviklingen av næringslivet på Sunnmøre og det er vi meget stolte av!

IMAG0446red

næringsdrivavis3

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.