Se hvor mye du bruker på café i nettbanken

I nettbanken kan du nå få oversikt over summen av hva du bruker på ulike ting. Det gir deg en enkel og fin oversikt over akkurat hva det er du bruker penger på. Kanskje må du møte noen ubehagelige realiteter, men det kan føre med seg mye bra for din økonomi.

Etter at vi introduserte “Min oversikt” er det mange som har sendt oss innspill og ønsker. Et ønske som har gått igjen er muligheten til å selv kunne kategorisere transaksjoner. Derfor har vi ordnet det slik at du kan gjøre akkurat det.

Vi har kategorisert de fleste utsalgsstedene for deg , men om du ser at du ville gjort det annerledes, så kan du nå skifte kategori på dine transaksjoner i nettbanken selv. Du bestemmer også selv hvilke utsalgssteder som skal kategoriseres hvor. På denne måten er det også lettere å se hva som er ditt årlige forbruk innenfor de forskjellige kategoriene, og du kan se grafer over forbruket ditt på hver enkelt kategori.

Du kan se årlig forbruk

Du kan se årlig forbruk

Prøv selv i nettbanken og bli kjent med hvordan denne fungerer.

Vi håper du finner nytte i denne oppgraderingen, og at det fungerer som et godt hjelpemiddel i styring av egen hverdagsøkonomi. Det er nemlig de små valgene vi tar hver dag som gradvis former vår økonomi.

Du kan enkelt kategorisere

Du kan enkelt kategorisere

kategoriser

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.