Nidaros Turn

Nidaros Turn er en liten og tett klubb, med stort engasjement fra barn og voksne i både hverdag og på reiser for konkurranser. Det er noe vi i banken er stolte av å kunne bidra til.

Det er viktig for vår egen virksomhet at det gror godt rundt oss. Derfor støtter banken prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange. Nidaros turn oppfyller absolutt disse kravene, og det er med glede at de derfor ble en av mottakerne ved forrige rundes gaveutdeling i banken.

Nidaros Turn ble stiftet i 2004, som en satsningsklubb på “kvinner, apparatturn”. Etterhvert har det også kommet til en egen avdeling for troppsturn. Begge avdelingene, både “kvinner, apparatturn” og “tropp”, trener på Lade i Trondheim.

- Nidaros turn, kvinner, satser på høyt krets- og nasjonalt nivå, både individuelt og som lag. Mange av utøverne har ambisjoner om å komme på nasjonale lag som “Morgendagens turnere” for rekruttene (11-12 år) og etterhvert landslag for juniorer, forteller Gjert Lage Dyndal i Nidaros Turn.

Flere av den siste generasjonen turnjenter var med på landslaget. Satsning krever gode treningsfasiliteter og gode trenere. Dette, samt utstrakt reisevirksomhet for nasjonale stevner medfører også mye kostnader.

Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid. Søknadsfristene er 15. mars og 15. september.

- Dugnadsarbeid, og nå god sponsorstøtte fra SpareBank 1 SMN, er viktig for å sikre at personlig økonomisk grunnlag ikke skal være en betingelse for aktiv satsning, Sier Gjert Lage Dyndal.

Nidaros Turn mottok 20.000 kr fra bankens gavefond i 2013 - her under utdelingen med banksjef Hilde Sem Lykke.

Nidaros Turn mottok 20.000 kr fra bankens gavefond i 2013 – her under utdelingen med banksjef Hilde Sem Lykke.

Vi mottok dette flotte takkekortet fra Nidaros Turn etter gaveutdelingen

Vi mottok dette flotte takkekortet fra Nidaros Turn etter gaveutdelingen