Sykefravær koster

En ukes sykefravær koster bedriftene i gjennomsnitt 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader, viser en spørreundersøkelse SINTEF har gjennomført i et utvalg av NHOs bedrifter.

På oppdrag av NHO har SINTEF gjort en undersøkelse blant 150 medlemsbedrifter og beregnet kostnader ved sykefravær. Undersøkelsen viser et kostnadsanslag per dag på 2 600 kroner, i alt 13 000 kroner for en femdagers arbeidsuke. Dette beløpet er ekstrakostnaden ved et sykefravær, hvor vel halvparten utgjør produksjonstap og halvparten økte utgifter til vikarer, overtid eller lignende.

Denne kostnaden ved sykefravær er eksklusive lønnskostnader til den sykmeldte, fordi lønnskostnader løper uavhengig av sykmeldingen og ville ført til dobbeltelling av kostnader.

- Undersøkelsen synliggjør at sykefravær er kostbart for arbeidsgiver. Derfor bør det jobbes aktivt for å redusere dette – det lønner seg, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard

En behandlingsforsikring vil kunne redusere ventetiden på behandling for de ansatte, og dermed spare bedriften for store kostnader.

tabellsyk

Ta kontakt med din rådgiver eller ring oss på telefon 07303.

Skrevet av SpareBank 1 Forsikring

Kilde: Frittsykehusvalg.no, NHO og SINTEF

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.