Unge i dag forventer forskudd på arv

Forskudd på arv – hva bør du passe på? Hvordan kan du hjelpe barna eller barnebarna dine økonomisk uten at det utløser arveavgift?

Unge i dag forventer forskudd på arv fra sine foreldre og besteforeldre. Det viser en fersk undersøkelse Respons analyse har gjort for SpareBank 1.

I undersøkelsen svarer hele 1 av 3 (31 %) i aldersgruppen 25-34 år at de regner med å få forskudd på arv fra foreldre eller besteforeldre. De fleste forventer å få det fra foreldrene. Kun 8 % forventer å få forskudd på arv fra sine besteforeldre.

– Det er ganske vanlig at foreldrene hjelper de unge inn i boligmarkedet og med utgifter i studietiden, og vi ser i denne undersøkelsen at de unge forventer økonomisk drahjelp, sier Kristin Myrmo, pensjonsøkonom i SpareBank 1.

– Mange regner altså med å få forskudd på arv og planlegger å gi dette selv også. Pensjonsøkonomen mener derfor det viktig at folk kjenner til grensen for når pengestøtten utløser overraskende arveavgift.

Her er de viktigste rådene fra Pensjonsøkonom Kristin Myrmo i SpareBank1.

Hvert år kan du overføre følgende verdier til barn og barnebarn uten at de trenger å betale arveavgift:

  1. Periodiske pengebidrag til utdanning
  2. Arveavgiftsfri gave på ½ G hvert år til hvert barn, barnebarn mm
  3. Forskudd på arv (gave) inntil fribeløpet på 470 000 kronerfra hver av foreldrene/besteforeldre
Hva betyr periodiske pengebidrag?

De unge slipper å betale arveavgift av såkalte ”periodiske ytelser til utdannelse”, så lenge pengene går til daglig bruk, og at de blir brukt før giverens død. Beløpet bør overføres flere ganger i året og ikke som et enkeltbeløp pr år.

– Du kan for eksempel gi din sønn eller datter 1000 til 5000 kroner i måneden for å spe på studielånet uten at de trenger å betale arveavgift av dette, sier Myrmo.

Hva innebærer arveavgiftsfri gave?

Når det gjelder den arveavgiftsfrie gaven på ½ G, som foreldre eller besteforeldre kan gi hvert år, kan hver gi inntil en ½ G til hvert barn eller ungdom. Dersom både “ett sett foreldre og ett sett besteforeldre” velger å bistå de unge i familien, kan dette utgjøre så mye som hele 82 122 kroner i året fra alle (i 2013) per ungdom.

Er du enslig blir beløpet 41 061 kroner på hver ungdom. Disse gavene utløser ikke arveavgift, verken i dag eller i fremtiden, og skal ikke meldes til skattekontoret.

Hva innebærer det å gi forskudd på arv?

Forskudd på arv kalles gave så lenge det gis på riktig måte. Har du tenkt å gi de unge håpefulle et forskudd på arv, skal du skal sende en gavemelding på eget skjema til skattekontoret – senest én måned etter at gaven er gitt. Fribeløpet for arveavgift er i dag kroner 470 000 kroner fra hver av foreldrene for hver arving.

Arv eller gave er ikke skattpliktig inntekt for mottaker. Vær også oppmerksom på Lånekassens grenser for formue for å få stipend.

Les artikkel: Pengeregn over unge – slik unngår de skatt, i NA24.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.