Fattig – i hvert fall om du blir arbeidsufør uten forsikring

De fleste som blir arbeidsufør opplever at inntekten reduseres. Hva skjer med din inntekt? Vil den være høy nok til å betale utgiftene du har i dag? Boliglån, kommunale avgifter, strøm, mat, barnehage/SFO, forsikringer og alle andre utgifter?

Lønn annenhver måned – i hvert fall uten uføredekning

Du tenker sikkert at arbeidsuførhet ikke rammer meg, og det er du ikke alene om å tenke.

forsikringsblogg2

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det er 40 % sannsynlig at en kvinne på 35 år blir arbeidsufør i løpet av de neste 30 årene. Mens det er 35 % sannsynlig at en mann på 35 år blir arbeidsufør i løpet av de neste 30 årene.

Utbetalingen fra folketrygden ved arbeidsuførhet utgjør omtrent halvparten av lønnen du har i dag. Jo høyere lønn du har i dag – desto større blir inntektsbortfallet ved arbeidsuførhet.

Tjener du kr 400.000 og blir arbeidsufør får du bare 53 % av dette i uførepensjon fra folketrygden. Eller sagt med andre ord; halv lønn. Og det får du så lenge du er arbeidsufør!

forsikringsblogg

Spørsmål som du må stille deg er om du klarer å opprettholde samme levestandard med ny lønn. Hvis ikke – ønsker du å endre levestandard?

Det finnes løsninger!

Mange arbeidstakere er så heldig å ha uførepensjon gjennom arbeid. Men ikke alle.

Hvis du vet at du har det – hvor stor del av dagens lønn får du utbetalt? Og når kommer den til utbetaling? Det er spørsmål det er viktig å kunne svaret på.

Uføredekning fra arbeidsgiver kommer i tillegg til uførepensjon fra folketrygden. Det gir ekstra trygghet. Men, husk at arbeidsgiver kan, etter behov og ønske, gjøre endringer i forsikringsdekninger for sine ansatte.

Vi skifter arbeidsgiver oftere enn før, og det er ikke sikkert at din nye arbeidsgiver tilbyr de samme forsikringene som de du har i dag. Har det i mellomtiden skjedd noe med helsen din som gjør at du ikke får kjøpe uføredekning – sitter du igjen med kun utbetalingen fra folketrygden.

En som er ansatt i kommunal sektor har 66 % uførepensjon gjennom arbeidsgiver. Hvis dagens inntekt er kr 400.000 får en ved arbeidsuførhet samlet ”inntekt” fra Folketrygden og arbeidsgiver på kr 264.000. Klarer du å betjene utgiftene dine med denne inntekten? Hvis ikke bør ordne seg med en uførepensjon for å redusere inntektsgapet.

Vi anbefaler alle våre kunder å sikre inntekten sin ved å ha en egen uførepensjon. En forsikring som en selv råder over og betaler for. Den vil gi utbetaling i tillegg til det du får fra folketrygden og arbeidsgiver.

Uførepensjon gir deg en økonomisk trygghet i tilfelle du blir arbeidsufør. Uførepensjon gir utbetaling både ved midlertidig og varig uførhet – så lenge det er behov for det. Sikre inntekten din i dag.

Vi gjør oppmerksom på at innlegg på denne bloggen ikke erstatter personlig rådgivning.