Jobbe lenger eller spare mer?

Unge arbeidstakere må spare mer for å få like god pensjon som personer født før 1953.

Etter at pensjonsreformen trådte i kraft fra 2011 må en 25-åring i dag spare mellom 750 og 1.500 kroner hver måned frem til 67 år for å få like god pensjon sammenlignet med personer som er uberørt av pensjonsreformen.

De som er født i 1953 eller tidligere er uberørt av pensjonsreformen, mens de som er født i 1954 – 1963 er delvis berørt. I kroner tilsvarer beløpet minst tre ganger inntekten eller mer i følge pensjonsøkonom Kristin Myrmo i SpareBank 1 Gruppen.

Selv med årsinntekt på 800.000 kroner og obligatorisk tjenestepensjon fra arbeidsgiver med 2 % sparing vil det være behov for å spare mer enn tre-fire årslønner for å komme i nærheten av pensjonene til aldersgruppen født før 1954.

Alle beregninger viser at vi både lever lengre og er friskere enn tidligere generasjoner. Vi ønsker å avslutte arbeidskarrieren tidligere enn før, vi planlegger å reise mer og vi planlegger en aktiv pensjonisttilværelse. Til det trenger vi faktisk penger.

Pensjonsekspert Alexandra Plathe i Steenberg & Plahte oppgir at en person født i 1990 må arbeide til han er 72 år for å oppnå samme årlige pensjon som før pensjonsreformen. De som er født i 1980 må arbeide til de er i underkant av 71 år. Dette er interessant siden de fleste har 67 år som aldersgrense i sin arbeidskontrakt og arbeidsmiljøloven har aldersgrense 70 år.

Begynn å spar nå!